Press release

17 jan. 2020

EY i Sverige ska rekrytera 600 nya medarbetare under 2020

Rekryteringsbehoven är fortsatt stora för revisions- och rådgivningsföretaget EY. EY planerar att anställa 600 nya medarbetare under året. Inom branschen är det mycket som händer vilket gör att ny kompetens behövs och digitaliseringen gör att kompetensbehovet breddas ytterligare.

Presskontakt
Stina Gustafsson

EY, PR-chef och presskontakt i Sverige

Ansvarar för PR och medierelationer på EY i Sverige. Samhällsintresserad i allmänhet, intresserad av medier i synnerhet.

Relaterade ämnen Assurance Consulting

EY har haft en bra utveckling de senaste åren. Under 2019 anställdes cirka 600 medarbetare i Sverige och EY planerar att anställa cirka 600 medarbetare även under 2020, varav 60 procent är nyexaminerade.

– Vår framgångsfaktor är att skapa de bästa förutsättningarna för både befintliga och framtida medarbetare. Därför prioriterar vi flexibla utvecklingsvägar och vi är ett stort globalt företag som kan erbjuda enorma möjligheter. Vårt rekryteringsbehov påverkas av kundernas behov, men vi har också ett stort framtidsfokus och vi ser nya kompetensbehov kopplat till ökad digitalisering och olika samhällsförändringar, säger Johan Pegelow, HR-direktör på EY i Sverige.

EY finns i 150 länder och har ca 260 000 medarbetare, vilket gör EY till ett av världens största nätverk för revisions- och konsultföretag.

– Vi tror på transformativt ledarskap med chefer som kan utveckla medarbetarna på bästa sätt. Våra medarbetare kan påverka sin egen utveckling och arbetssituation, vilket skapar förutsättningar för en hållbar arbetsmiljö där medarbetarna trivs och känner sig motiverade. Vår ambition är att tiden på EY ska vara den mest värdefulla i karriären, säger Johan Pegelow.

EY är den mest attraktiva arbetsgivaren inom ”professional services” i världen
EY finns för femte året i rad med på listan Great Place to Work "Världens bästa arbetsplatser" 2019 som röstas fram av EY:s medarbetare. EY rankas högst på listan för arbetsgivare inom ”professional services” och bland alla arbetsgivare på en 7:e plats. Universitets- och högskolestudenter utnämner EY som världens mest attraktiva arbetsgivare inom ”professional services” för fjärde året i rad i Universums undersökning. Undersökningen 2019 visar också att EY rankas som nummer två globalt bland ekonomistudenter. Universums undersökning baseras på svar från 247 000 studenter.

För mer information, kontakta:
Stina Gustafsson, PR-chef, EY i Sverige, 073-3550631, stina.gustafsson@se.ey.com

Om EY
EY är ett världsledande företag inom revision, redovisning, skatt, transaktioner och affärsrådgivning. Våra tjänster och insikter hjälper till att skapa förtroende och hållbar tillväxt på finansmarknader och i ekonomier världen över. För att hålla våra löften till våra intressenter utvecklar vi ledare och medarbetare som arbetar i team över gränserna. Vi vill att allt vi gör ska bidra till att affärsvärlden och arbetslivet fungerar bättre – för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i..EY refererar till den globala organisationen samt kan avse en eller flera medlemsföretag i Ernst & Young Global Limited. Varje medlemsföretag utgör en egen juridisk person.