Press release

16 mars 2020

Företag kämpar mot effekten av COVID-19

COVID-19 påverkar nu alla aspekter av vårt samhälle och vår verksamhet

Presskontakt
Stina Gustafsson

EY, PR-chef och presskontakt i Sverige

Ansvarar för PR och medierelationer på EY i Sverige. Samhällsintresserad i allmänhet, intresserad av medier i synnerhet.

COVID-19 påverkar nu alla aspekter av vårt samhälle och vår verksamhet. Företag i Sverige och runt om i världen strävar efter att hantera utmaningar och oförutsägbarhet på bästa sätt. På EY vidtar vi givetvis försiktighetsåtgärder - men fortsätter att ge råd och hjälpa våra kunder.

Företag måste hantera svåra utmaningar och på EY fortsätter vi att ge råd och hjälpa våra kunder för att mildra de negativa effekterna av situationen. Några av de frågor vi för närvarande hanterar inkluderar: likviditet, riskhanterings- och kontinuitetsplaner, logistik och leveranskedjor och leverantörsrelationer, skatt, arbetsrätt och de många redovisningsfaktorerna. Vi tar med oss ​​vår kunskap för att hjälpa små och stora företag att hantera frågor som snabbt blir fler.

EY och COVID-19

På EY hanterar vi situationen i Sverige, lokalt och globalt. Vi följer utvecklingen noga och följer alla rekommendationer från myndigheterna. Dessutom undersöker vi andra åtgärder vi kan vidta för att minimera riskerna. Om våra anställda behöver arbeta hemifrån kan de göra det, och vi har tekniken som stöder det. Vi håller en nära dialog i våra team om att lösa uppgifterna - precis som vi brukar göra.

Som en så kallad "svart svanhändelse" som nästan är omöjlig att förutse, och som inte har upplevts tidigare, kräver situationen drastiska steg. I artikeln Five ways to lessen the COVID-19 impact hittar du några tips om vad du kan göra.

Om du har några frågor om hur vi på EY hanterar situationen eller frågor inom områden där vi ger råd och insikt, vänligen kontakta oss.

Mer från EY om COVID-19
Att hantera konsekvenserna av COVID-19 
Samlade insikter från oss på EY som hanterar frågor och utmaningar relaterade till COVID-19.