Press release

29 juni 2020

Coronapandemin gör att IPOs bromsat in första halvåret 2020

Effekterna av covid-19 påverkade börsnoteringarna hittills i år, som minskade jämfört med samma period 2019. Totala antalet IPOs var 419 till ett värde av 69,5 miljarder US dollar, vilket är en minskning med 19 procent respektive 8 procent jämfört med samma period förra året. Under första halvåret dominerade teknik-, industri- och sjukvårdssektorerna i antal IPOs och transaktionsvärde. Det ser dock ut att bli en bra återhämtning av IPO-aktiviteter under den andra halvan av året.

Presskontakt
Andreas Dalhäll

IPO Leader Nordics, Assurance, EY Sweden

Friluftsintresserad jurist som startade sin karriär bland Sveriges domstolar. Ger nu kvalificerad rådgivning till internationella företag i transaktions- och kapitalmarknadsfrågor.

Relaterade ämnen Assurance

Effekterna av covid-19 påverkade börsnoteringarna hittills i år, som minskade jämfört med samma period 2019. Totala antalet IPOs var 419 till ett värde av 69,5 miljarder US dollar, vilket är en minskning med 19 procent respektive 8 procent jämfört med samma period förra året. Under första halvåret dominerade teknik-, industri- och sjukvårdssektorerna i antal IPOs och transaktionsvärde. Det ser dock ut att bli en bra återhämtning av IPO-aktiviteter under den andra halvan av året.

Revisions- och rådgivningsföretaget EY kartlägger varje kvartal genomförda marknadsintroduktioner (IPOs) på reglerade marknader och handelsplattformar. Enligt Global IPO Trends: Q2 2020 fortsätter effekterna av covid-19 att påverka stort, därför minskar IPO-aktiviteten under första halvåret 2020.

Totalt under Q2 minskade IPO-aktiviteten jämfört med andra kvartalet 2019 i alla regioner i antal IPOs och för Amerika samt EMEIA (Europa, Mellanöstern, Indien och Afrika) även i transaktionsintäkter. Den globala IPO-aktivitet avtog dramatiskt i april och maj, med en volymminskning på 48 procent (97 IPOs) och en minskning av intäkterna med 67 procent (13,2 miljarder US dollar) jämfört med april och maj 2019. Det bidrog till en minskning totalt under första halvåret 2020 i aktiviteter regionalt jämfört med första halvåret 2019.

Den totala volymen hittills i år (419 IPOs) och transaktionsintäkterna (69,5 miljarder US dollar) minskade med 19 procent respektive 8 procent jämfört med första halvåret 2019. Trots ett sent uppsving av affärer i juni har de globala börsnoteringarna gått långsamt på både de amerikanska och EMEIA-börserna hittills i år, medan IPO-aktiviteterna i Asien och Stillahavsområdet ökade. Under första halvåret dominerade teknik-, industri- och sjukvårdssektorerna med 246 IPOs och transaktionsvärdet var 42,8 miljarder US dollar.

- Även om den globala IPO-aktiviteten minskade i april och maj 2020 på grund av en ekonomisk nedgång på de flesta marknader, började vi se en stark återhämtning i juni. Väl förberedda företag, i rätt sektorer och affärsmodeller, och som framgångsrikt kan anpassa sig under pandemin, kommer att hitta det rätta tillfället trots den turbulenta kapitalmarknaden vi förutspår under resten av 2020, säger Andreas Dalhäll, partner och IPO Leader på EY i Norden och Sverige.

Förväntningar på IPO-klimatet i Norden under andra halvåret 2020
  – Ett flertal processer sattes på abrupt halt under våren 2020 till följd av coronapandemin. I linje med den globala trenden så har vi dock sett ett antal bolag i Norden som har gynnats av såväl pandemins direkta effekter som den starka trend kring digitalisering och från-hemmet konsumtion som har accelererats de senaste månaderna, t ex. inom e-handel och tillverkande företag mot sjukvårdsindustrin. Därtill skönjer vi en viss generell positivism bland noteringskandidaterna även i andra sektorer, troligen drivet av den starka återhämtningen på världens börser, vilket har drivit igång börsförberedelserna. Börsen som plattform för god avkastning på kapital har visat sin styrka och de omfattande stimulansåtgärderna driver naturligtvis på investerarviljan. 2020 kommer naturligtvis att bli ett jämförelsevis svagt år utifrån ett noteringsperspektiv men mycket pekar på att vi kommer att se ett antal nyintroduktioner under tidigt 2021, säger Andreas Dalhäll.

Om EY Global IPO Trends 
Informationen som presenteras i rapporten Global IPO Trends Q2 2020 och YTD 2020 (januari-juni) är baserade på IPOs till och med den 23 juni 2020, sedan är det förväntade noteringar som bedöms stänga under resten av juni. All information i rapporten kommer från Dealogic, CB Insights, Crunchbase och EY om inte annat anges. Läs mer om IPOs.