Press release

21 sep. 2021

Ny studie: Svenska företag saknar kunskap om dyslexi

Tillsammans med Prinsparets Stiftelse släpper rådgivnings- och revisionsföretaget EY rapporten ”Värdet av dyslexi”, i syfte att förändra samhällets bild av dyslexi. Rapporten, som är en version av den brittiska studien ”The Value of Dyslexia”, visar att svenska företag och organisationer fortfarande har en bit kvar i sitt inkluderingsarbete, inte minst när det gäller rekrytering.

Presskontakt
Daniel Brämhagen

Partner, EMEIA People Sustainability lead

Leder arbetet inom people sustainability.

Relaterade ämnen Consulting Hälsa Sustainability

Tillsammans med Prinsparets Stiftelse släpper rådgivnings- och revisionsföretaget EY rapporten ”Värdet av dyslexi”, i syfte att förändra samhällets bild av dyslexi. Rapporten, som är en version av den brittiska studien ”The Value of Dyslexia”, visar att svenska företag och organisationer fortfarande har en bit kvar i sitt inkluderingsarbete, inte minst när det gäller rekrytering. 

– Tillsammans med Prinsparets Stiftelse har vi valt att ta fram en svensk version av rapporten då vi vill öka förståelsen och respekten för alla med dyslexi. Stiftelsens arbete sammanfaller väl med vår vision om ett inkluderande och hållbart samhälle, och handlar om ett ämne som kanske inte alltid får de största rubrikerna, säger Daniel Brämhagen, ansvarig för hälso- och sjukvårdssektorn på EY Sverige.

Med syftet att förändra bilden av dyslexi på den svenska arbetsmarknaden har EY Sverige, i samarbete med Prinsparets Stiftelse, tagit fram en version av rapporten ”The Value of Dyslexia” från Storbritannien. Studien visar att företag och organisationer står inför en rad utmaningar när det gäller sitt inkluderingsarbete. Många är fast i gamla processer som inte tar hänsyn till individuella preferenser. Men digitaliseringen- och framtidens mer flexibla arbetsplats kan skynda på utvecklingen, även om många behöver göra radikala förändringar.

– För att maximera den enorma potential som finns runt om i landet behöver många företag och organisationer välkomna framtidens arbetsplats. Det handlar om att bli medveten om individuella utmaningar och möjligheter, att skapa inkluderande arbetsplatser och sist men inte minst, att inneha ett flexibelt och proaktivt ledarskap. Oavsett bransch är det otvetydigt så, att en inkluderande kultur ger större möjligheter till framgång, fortsätter Daniel Brämhagen.

Enligt rapporten behöver företag och organisationer börja med att anpassa rekryteringen; standardiserade anställningsprocesser och arbetsbeskrivningar missgynnar individer med dyslexi, vilket medför att man riskerar att gå miste om värdefull potential.

Utöver arbetsmarknaden behandlar rapporten också utbildningsväsendet. Mellan fem till åtta procent av den svenska befolkningen är dyslektiker, ändå visar studien att kunskapen inom skolan är långt ifrån fullständig. Enligt Kim Waller, generalsekreterare på Prinsparets Stiftelse, är en huvudanledning att fokus ofta hamnar på begränsningar snarare än styrkor och förmågor. 

– Många är helt obekanta med de positiva aspekterna, och associerar fortfarande dyslexi enkom med inlärningssvårigheter. Vi vill ändra den bilden och istället belysa den enorma potential som uppemot en halv miljon svenskar har. Alla elever har rätt till likvärdig skolgång, och vid sidan av hjälpmedel är kunskap och förståelse A och O. Samhället bör därför i än högre utsträckning fokusera på styrkor som individer med dyslexi eller andra funktionsvariationer har. Det är först då vi på riktigt kan skapa ett inkluderande samhälle där allas kompetenser tillvaratas. Och det, det skapar mervärde för alla, säger Kim Waller, generalsekreterare på Prinsparets Stiftelse.

”Nyckelfaktorer”
I rapporten ”Värdet av dyslexi” listar EY fyra nyckelfaktorer för företag och organisationer som vill accelerera sitt inkluderingsarbete; tillvarata kompetens, möjliggöra prestation, driva motivation och till sist öka effektiviteten.

Tillvarata kompetens
Bedöma hur dyslektiska styrkor kan tas tillvara inom organisationen för att möta verksamhetsmål.

Möjliggöra prestation
Använda stödjande teknologier, skräddarsydda processer & specifika styrkebaserade

prestationskriterier för att skapa förutsättning för dyslektiska individer att prestera exceptionellt i sina roller.

Driva motivation
Justera utformning av arbetsplats & förse support, coaching & mentorskap för att bygga självförtroende kring sin dyslexi.

Öka effektivitet
Undervisa chefer i att känna igen, främja & stötta dyslektiska styrkor för att nå förbättrad organisatorisk & individuell produktivitet.

Om rapporten:
Rapporten Värdet av dyslexi påvisar värdet av dyslexi för en föränderlig arbetsmarknad. Rapporten beskriver bland annat hur det är att leva med dyslexi idag genom att skildra individers erfarenheter av dyslexi under utbildning och arbetsliv. Slutligen ges rekommendationer åt utbildningsväsen och arbetsgivare om hur de bättre kan tillvara på dyslektikers styrkor. 1000 respondenter deltog i studien.

Om Prinsparets Stiftelse:
Prinsparets Stiftelse grundades 2015 av H.K.H. Prins Carl Philip och H.K.H. Prinsessan Sofia. Stiftelsens vision är att alla barn och unga ska ha möjlighet att vara sig själva. Stiftelsen arbetar inom två verksamhetsområden, där det ena är en tryggare nätvardag och där det andra är att skapa respekt och förståelse för alla med dyslexi.