Press release

17 feb. 2022 Stockholm, SE

Sveriges mest jämställda företag ska utses i mars – snart stänger registreringen till SHE Index

För andra året ska rankingen från SHE Index powered by EY presenteras i Sverige. SHE Index är ett verktyg som hjälper företag att utveckla sitt arbete inom jämställdhet och inkludering. Fortfarande finns möjlighet att delta för företag i Sverige.

Presskontakt
Stina Gustafsson

EY, PR-chef och presskontakt i Sverige

Ansvarar för PR och medierelationer på EY i Sverige. Samhällsintresserad i allmänhet, intresserad av medier i synnerhet.

För andra året ska rankingen från SHE Index powered by EY presenteras i Sverige. SHE Index är ett verktyg som hjälper företag att utveckla sitt arbete inom jämställdhet och inkludering. Fortfarande finns möjlighet att delta för företag i Sverige.

SHE Index powered by EY är ett initiativ som nu även finns i Sverige och som ska uppmuntra företag att fokusera på mångfald och inkludering. Tidigare deltagande företag har visat uppskattning över indexet då det ger en ökad transparens och möjlighet till mätning och uppföljning.

Verktyget hjälper företag att mäta och utveckla sitt inkluderingsarbete. Indexet är öppet för alla företag som är momsregistrerade i Sverige med över 50 anställda. Deltagande och tillgång till verktyget är kostnadsfritt.

Indexet består av 36 frågor inom sex olika kategorier (representationsmål, rekrytering, talangutveckling, belöningsstruktur och handlingsplaner och intersektionalitet med andra aspekter av mångfald). Baserat på informationen beräknas ett individuellt index för varje företag, vilket är ett tal mellan 0 och 100, som sammanfattar nivån för inkluderingsarbetet.

Registreringen är öppen till och med den 20 februari 2022. Resultatet presenteras under SHE Conference 2022 den 24 mars.

Företag i Sverige kan registrera sig här: sheindex.com/se