Press release

21 mars 2022

EY firar 1 år på Hamngatan – reducerat energiförbrukningen med 70 procent

I mars 2021 flyttade EY in i de nya, miljöcertifierade, lokalerna på Hamngatan 26. Såhär ett år senare meddelar EY att den sammanlagda energiförbrukning för medarbetarna i Stockholm minskat med 70 procent.

Presskontakt
Stina Gustafsson

EY, PR-chef och presskontakt i Sverige

Ansvarar för PR och medierelationer på EY i Sverige. Samhällsintresserad i allmänhet, intresserad av medier i synnerhet.

I mars 2021 flyttade EY in i de nya, miljöcertifierade, lokalerna på Hamngatan 26. Såhär ett år senare meddelar EY att den sammanlagda energiförbrukning för medarbetarna i Stockholm minskat med 70 procent.

– Vi är verkligen stolta att vi lyckats möta vår målsättning att minska energiförbrukningen med 70 procent efter endast ett år. Att vi kan vara med och driva utveckling av framtidens arbetsplats ligger helt i linje med vår vision, att vara ett ledande kunskapsföretag där medarbetarna står i fokus. I år ska vi rekrytera strax under 1000 personer och för att vi ska kunna attrahera och behålla de bästa talangerna så måste vi verkligen vara bäst när det gäller teknik, arbetssätt och hållbarhet säger Anna Svanberg, VD på EY Sverige

När EY för ett år sedan flyttade från Jakobsbergsgatan till Hamngatan halverades antalet kvadratmeter, samtidigt som antalet arbetsplatser ökade med 7 procent. Förklaringen stavas fler typer av arbetsplatser och ett mer effektivt sätt att utnyttja lokalens yta. Förutom minskningen av energiförbrukning har medarbetarna på EY-kontoret skurit ned på användandet av papper. Sedan 2019 har pappersutskrifter från skrivare minskat med 79 procent. I tillägg till det har medarbetarna ökat sin återvinning med 20 procentenheter, från 42- till 62 procent.

EY:s kontor i Sergelhuset är unikt i sitt slag, och har den högsta miljöstandarden, LEED Platinum, som garanterar att rådgivnings- och revisionsföretagets kontor uppfyller de yttersta kraven på energiförbrukning, vatteneffektivitet och förbättrad inomhusmiljö. Kontoret är dessutom utrustat med takparker som bidrar till en biologisk mångfald, regnvattentunnor för bevattning och spolning av toaletter samt sensorer för att reglera och optimera ventilation och temperatur.

Parallellt med att medarbetarna installerade sig på Hamngatan implementerade EY dessutom en hybridmodell för alla anställda i Norden. Modellen är skräddarsydd för att passa såväl de 8000 anställdas som kundernas behov, och är utformad för att inte begränsas av vare sig tid eller plats.

– Vår hybridmodell är utformad för att stötta både våra medarbetares och kunders behov. Det handlar om att varje medarbetare ska kunna skapa sin egen ultimata arbetsmix tillsammans med kunden. I våra interna undersökningar har majoriteten av våra medarbetare svarat att de föredrar kontorsarbete minst två dagar i veckan. Resterande tid tillbringar de hos kunder, hemma eller på någon annan plats i Sverige, säger Anna Svanberg, vd på EY Sverige.

Den nya hybridmodellen stödjer också EY:s hållbarhetsambitioner. EY gick i början av fjolåret ut med en plan för hur organisationen ska bidra till Parisavtalets målsättning om att inte öka jordens medeltemperatur mer än 1,5 grader Celsius. Rådgivnings- och revisionsföretaget kommer att arbeta för att minska sina koldioxidutsläpp genom en plan med sju delmål, och varje år kompensera för mer koldioxidutsläpp än vad de själva genererar.


Fotograf: Felix Gerlach