Press release

11 apr. 2022

Den globala IPO-marknaden bromsade in kraftigt under Q1

Efter rekordhöga nivåer av börsintroduktioner globalt under förra året har den geopolitiska oron lett till en kraftig nedgång av nyintroduktioner under första kvartalet 2022. Under Q1 var antalet IPOs globalt 321 och transaktionsintäkterna 54,4 miljarder USD, vilket är en minskning med 37 procent respektive 51 procent jämfört med samma period förra året. I Norden noterades totalt 17 bolag under kvartalet och även det är en kraftig minskning jämfört med motsvarande period 2021.

Presskontakt
Andreas Dalhäll

IPO Leader Nordics, Assurance, EY Sweden

Friluftsintresserad jurist som startade sin karriär bland Sveriges domstolar. Ger nu kvalificerad rådgivning till internationella företag i transaktions- och kapitalmarknadsfrågor.

Relaterade ämnen Assurance

Efter rekordhöga nivåer av börsintroduktioner globalt under förra året har den geopolitiska oron lett till en kraftig nedgång av nyintroduktioner under första kvartalet 2022. Under Q1 var antalet IPOs globalt 321 och transaktionsintäkterna 54,4 miljarder USD, vilket är en minskning med 37 procent respektive 51 procent jämfört med samma period förra året. I Norden noterades totalt 17 bolag under kvartalet och även det är en kraftig minskning jämfört med motsvarande period 2021.

Rådgivnings- och revisionsföretaget EY kartlägger varje kvartal genomförda marknadsintroduktioner (IPOs) på reglerade marknader och handelsplattformar. Enligt EY Global IPO Trends: Q1 2022 började året starkt och fortsatte i samma utveckling som fjärde kvartalet 2021. Januari var den starkaste öppningsmånaden på 21 år i transaktionsintäkter.

Under den andra halvan Q1 ändrades börsutvecklingen dramatiskt i motsatt riktning, vilket resulterade i en stark nedgång i den totala IPO-aktiviteten. Den plötsliga vändningen berodde på en rad olika faktorer, både nuvarande och kommande. Dessa innefattar ökad geopolitisk osäkerhet, volatilitet på flera aktiemarknader, priskorrigeringar i övervärderade aktier från nyligen genomförda IPOs, växande oro för ökade råvaru- och energipriser, effekterna av inflation och potentiella räntehöjningar, samt coronapandemin. Allt detta riskerar att fortsätta hålla tillbaka den globala ekonomiska återhämtningen.

- Q1 är traditionellt ett kvartal med låg noteringsaktivitet i Norden, men vi har under perioden sett en betydande inbromsning i planerade marknadsföringsaktiviteter relaterade till IPOs. Det är tydligt att investerare är i ”risk-off” läge och vill avvakta utvecklingen i världen innan investeringsbeslut fattas, säger Andreas Dalhäll, partner och IPO Leader på EY i Norden och Sverige.

IPO-aktiviteten under Q1 i Nord- och Sydamerika innefattade 37 IPOs och 2,4 miljarder USD i transaktionsintäkter, vilket är en minskning med 72 procent i antalet IPOs och en minskning med 95 procent i intäkter jämfört med samma period förra året. Asien-Stillahavsregionen hade 188 börsintroduktioner och 42,7 miljarder USD i transaktionsintäkter, en minskning med 16 procent i volym men en ökning med 18 procent i intäkter. EMEIA (Europa, Mellanöstern, Indien och Afrika) hade 96 IPOs och 9,3 miljarder USD i intäkter, en minskning på 38 procent respektive 68 procent.

- Transaktionstrenden i USA och Europa, inklusive Norden, talar sitt tydliga språk och är avvaktande just nu. Vi uppfattar inte några formellt avbrutna noteringsförberedelser på de nordiska börserna, men de flesta bolagen på väg mot kapitalmarknaden första halvåret 2022 har skjutit på planerat introduktionsdatum. Detta indikerar ett uppdämt behov av noteringar under andra halvåret 2022 och många av våra kunder har opåverkade tidsplaner mot första halvåret 2023, avslutar Andreas Dalhäll.

Om EY Global IPO Trends
Data som presenteras på IPO Trends kommer från Dealogic och EY. Q1 2022 (dvs januari-mars) och YTD 2022 (januari-mars) är baserade på IPOs till och med den 23 mars 2022, sedan är det förväntade noteringar som bedöms stänga under resten av mars. All data kommer från Dealogic, CB Insights, Crunchbase, SPAC Insider EY om inte annat anges. SPAC IPOs (Special Purpose Acquisition Company) inkluderas inte i denna rapport, om inte det inte anges.