Press release

16 juni 2022

Ökad kostnadsmedvetenhet i Sverige för uppkopplade tjänster

Pandemin ökade hushållens digitala aktiviteter, men nu minskar användandet och istället ökar fokus på ekonomin. Det visar en ny global undersökning där Sverige särskiljer sig på flera sätt jämfört med de andra länderna i undersökningen. I Sverige är det 46 procent av respondenterna som anser att de betalar för mycket för innehåll som de inte tittar på, vilket är något mer än det globala genomsnittet. Det är 45 procent i Sverige som oroar sig för prisökningar på bredband respektive streamingtjänster. Undersökningen innefattar svar från 2500 respondenter i Sverige.

Presskontakt
Charlotta Kvarnström

EY Norden, Partner, Market Segment Leader Technology, Media and Telecommunications & Consulting Leader

Brinner för ledarskap och mångfald. Talesperson för Women in Tech. Kundcentrerad. Älskar att umgås med familj och vänner. Hästar är en passion. Övar karatestilen Shito-ryu med sina barn.

Pandemin ökade hushållens digitala aktiviteter, men nu minskar användandet och istället ökar fokus på ekonomin. Det visar en ny global undersökning där Sverige särskiljer sig på flera sätt jämfört med de andra länderna i undersökningen. I Sverige är det 46 procent av respondenterna som anser att de betalar för mycket för innehåll som de inte tittar på, vilket är något mer än det globala genomsnittet. Det är 45 procent i Sverige som oroar sig för prisökningar på bredband respektive streamingtjänster. Undersökningen innefattar svar från 2500 respondenter i Sverige.

Kostnadsmedvetenheten påverkar det digitala hemmet. Det visar EY:s rapport och undersökning om konsumenternas attityder till hur teknik, medier och telekommunikation upplevs i hemmet, vilket innefattar svar från cirka 20 000 hushåll i åtta länder och däribland Sverige. Det är 45 procent av respondenterna i Sverige som är oroliga för att priserna för deras bredbands- respektive streamingtjänster kommer att öka. Det är nästan hälften i Sverige som anser att de betalar för mycket för innehåll de inte konsumerar. Svenskarna är dock ändå lojala mot operatörer eller streamingtjänster och byter mer sällan leverantör jämfört med konsumenter från övriga världen.

Konsumenterna vill minska sina digitala aktiviteter, men Sverige sticker ut i undersökningen genom att i lägre utsträckning vilja skära ner på uppkopplade tjänster. Det är 26 procent i Sverige (jämfört med 34% globalt) som planerar att spendera mindre tid online och 20 procent (27% globalt) vill minska antalet streamingtjänster i hushållet. 15 procent (21% globalt) kan tänka sig att minska antalet uppkopplade enheter i sina hem.

- Det digitala hemmet påverkas av världsläget och ökad inflation, vilket gör att vi ser en minskning i användandet globalt. Men att vara uppkopplad idag fortsätter att vara ett grundläggande behov och man skulle kunna säga att Wi-Fi är en del av behovstrappan, inte minst i Sverige. Samtidigt är svenskarna medvetna digitala konsumenter och tjänsteleverantörer måste bygga långsiktigt värde och erbjuda tjänster som tar hänsyn till konsumenternas ändrade prioriteringar, säger Charlotta Kvarnström, partner och nordisk ansvarig för EY:s konsultverksamhet inom teknik, media och telekommunikationssektorn.

Konsumenter i Sverige oroar sig mindre för datasäkerheten

Undersökningen visar att pandemin har ökat oron som redan fanns kring datasäkerhet. Det är 40 procent av respondenterna globalt som uppger att de är mer oroliga för personuppgifternas säkerhet än de var före pandemin. I Sverige känner färre en oro, endast 20 procent svarar att de är oroliga. Enligt undersökningen svarar 60 procent i Sverige att de är mycket försiktiga med att avslöja personliga uppgifter och finansiell information på internet.

- Vår undersökning visar att konsumenter i Sverige, och även Tyskland, i mindre utsträckning var oroade för datasäkerhet under pandemin, vilket kan bero på att vi generellt har ett stort förtroende och litar på myndigheter och företag i Sverige, säger Charlotta Kvarnström.

Om rapportenDecoding the digital home

EY genomför årligen undersökningen för att hjälpa organisationer att förstå konsumenternas förändrade attityder till hur teknik, medier och telekommunikation upplevs i hemmet – och de företag som tillhandahåller dessa produkter och tjänster. Onlineundersökningen genomförd av Bonamy Finch innehåller svar från 20 000 hushåll i åtta länder (Kanada, Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien, Sverige, Storbritannien och USA). Årets undersökning genomfördes i februari 2022 och 2500 hushåll i Sverige ingick i undersökningen.