Press release

1 dec. 2022

Här är de 10 största riskerna för telekombranschen under 2023

När samhället återhämtar sig från pandemin uppstår nya osäkerheter vilket påverkar riskerna inom telekom globalt och i Sverige. Levnadskostnader är nu den största risken följt av säkerhetshot. Det visar EY:s årliga kartläggning av de tio största riskerna för telekombranschen och den visar att nästa år blir utmanande för branschen.

Presskontakt
Charlotta Kvarnström

EY Norden, Partner, Market Segment Leader Technology, Media and Telecommunications & Consulting Leader

Brinner för ledarskap och mångfald. Talesperson för Women in Tech. Kundcentrerad. Älskar att umgås med familj och vänner. Hästar är en passion. Övar karatestilen Shito-ryu med sina barn.

Relaterade ämnen Technology, Media and Telecom

Visa resurser

När samhället återhämtar sig från pandemin uppstår nya osäkerheter vilket påverkar riskerna inom telekom globalt och i Sverige. Levnadskostnader är nu den största risken följt av säkerhetshot. Det visar EY:s årliga kartläggning av de tio största riskerna för telekombranschen och den visar att nästa år blir utmanande för branschen.

EDet ekonomiska läget gör att konsumenterna ändrar sina köpbeteenden, vilket är det största hotet för telekomföretagen om de inte agerar. Enligt rådgivnings- och revisionsföretaget EY:s rapport ”Top 10 risks in telecommunications 2023” är 60 procent av hushållen oroliga för stigande priser på bredbandsabonnemang och 45 procent anser att de betalar för mycket för streamingtjänster. Rapporten genomförs varje år för att kartlägga riskerna och utmaningarna som branschen står inför globalt, men riskerna är även relevanta för såväl Norden som Sverige.

- Detta är en viktig fråga för många hushåll nu, speciellt då vi betalar för innehåll vi inte använder. Dessutom genomgår många telekomföretag stora transformationer för att kunna vara så kostnadseffektiva som möjligt och därmed erbjuda rätt prisnivåer, säger Charlotta Kvarnström, partner och nordisk ansvarig för EY:s konsultverksamhet inom teknik, media och telekommunikationssektorn.

Rapporten visar att säkerhet även för 2023 finns på andraplatsen och att branschen inte tagit tillräcklig hänsyn till kundernas förändrade krav på säkerhet och förtroende. Det är 76 procent av telekomföretagen som rapporterar tillväxt i cyberattacker jämfört med året innan enligt EY:s undersökning.

Det finns också ett samband mellan ökade nivåer av sårbarhet och granskning på styrelsenivå. Det är 39 procent av telekomcheferna för informationssäkerhet (CISO) som anser att det inte tas tillräcklig hänsyn till säkerheten som en del av företagens strategiska investeringar.

Kompetenstapp fortfarande en av de största riskerna

På tredje plats för andra året i rad hamnar branschens misslyckande av att inte kunna förbättra arbetskulturen och arbetssätten. Utmaningarna inom arbetskulturen ser ut att fortsätta eftersom arbetsgivarnas och medarbetarnas åsikter fortsätter att skilja sig åt. Det är 91 procent av medarbetarna inom teknik, media och telekom (TMT) som vill arbeta på distans två eller flera dagar i veckan. Samtidigt är det 25 procent av ledningsgrupperna som anser att deras medarbetare ska arbeta på kontoret fem dagar i veckan.

Personalomsättningen är ett stort hot inom branschen. Det är 53 procent av medarbetarna som svarar att de planerar att lämna sin nuvarande roll under det kommande året, jämfört med ett genomsnitt på 43 procent för alla branschen.

- För att genomföra de transformationer som många nordiska telekomföretag befinner sig i behövs en kultur och arbetssätt som gynnar medarbetarna. Transformationerna kommer inte lyckas om inte arbetskulturen uppskattas och branschen kommer då tappa kompetens. Det kommer i sin tur leda till högre kostnader för telekomföretagen och därmed blir det svårt att matcha prisförväntningarna, säger Charlotta Kvarnström.

Sammanfattning av den globala topp-10-listan från rapporten:
 1. Otillräckliga åtgärder för kunderna med ökade levnadskostnader
 2. Förändrade krav från kunderna på säkerhet och förtroende
 3. Inte lyckas förbättra arbetskultur och arbetssätt
 4. Utmaningar med hållbarhetsagendan
 5. Oförmåga att påskynda effekten av digitalisering
 6. Misslyckande med infrastrukturens stabilitet och täckning
 7. Dåligt utnyttjandet av nya affärsmodeller
 8. Misslyckande med att maximera värdet av infrastrukturen
 9. Ineffektivt samarbete med externa ekosystem
 10. Bristande förmågan att anpassa sig till det regulatoriska landskapet
Om rapporten ”Top 10 risks in telecommunications 2023

Rapporten sammanfattar flera undersökningar och syftet är att kartlägga de mest kritiska riskerna som telekommunikationsbranschen står inför. Analysen bygger på insikterna från EY:s olika bransch- och konsumentundersökningar. Riskfaktorerna kategoriseras inom fyra områden:

 • Rättsliga hot som kan relatera till politik, regelverk eller bolagsstyrning
 • Operativa hot som påverkar processer, system, människor och den övergripande värdekedjan i verksamheten
 • Strategiska hot som är relaterade till kunder, konkurrenter och investerare
 • Finansiella hot med koppling till volatilitet på marknader, ekosystem och investeringar