Press release

21 dec. 2022

Så var IPO-året 2022 – gick från rekord till svagt noteringsår

Den globala marknaden för börsnoteringar vände kraftigt i motsatt riktning i år efter rekordåret 2021. Antal IPOs globalt under 2022 minskade med 45 procent och transaktionsintäkterna med 61 procent jämfört med året innan. I Norden minskade antalet IPOs med hela 77 procent jämfört med 2021. Det svaga noteringsåret beror på det osäkra världsläget, men EY:s analys visar att det kan komma en vändning under andra halvåret av 2023.

Presskontakt
Andreas Dalhäll

IPO Leader Nordics, Assurance, EY Sweden

Friluftsintresserad jurist som startade sin karriär bland Sveriges domstolar. Ger nu kvalificerad rådgivning till internationella företag i transaktions- och kapitalmarknadsfrågor.

Den globala marknaden för börsnoteringar vände kraftigt i motsatt riktning i år efter rekordåret 2021. Antal IPOs globalt under 2022 minskade med 45 procent och transaktionsintäkterna med 61 procent jämfört med året innan. I Norden minskade antalet IPOs med hela 77 procent jämfört med 2021. Det svaga noteringsåret beror på det osäkra världsläget, men EY:s analys visar att det kan komma en vändning under andra halvåret av 2023.

Rådgivnings- och revisionsföretaget EY kartlägger varje kvartal genomförda marknadsintroduktioner (IPOs) på reglerade marknader och handelsplattformar. Enligt EY Global IPO Trends: 2022 genomfördes bara 1 333 börsintroduktioner under 2022 (45% minskning jämfört med 2021) och det totala transaktionsvärdet uppgick till 179,5 miljarder USD (61% minskning).

- När vi blickar tillbaka på noteringsåret 2022 kan vi konstatera att året slutade svagt och att den globala noteringsaktiviteten sjunkit kraftigt jämfört med rekordåret 2021. De beror främst på den geopolitiska oron, kriget i Ukraina, den pågående energikrisen och galopperande inflation. Och ingen har nog missat att investerare är mycket avvaktande till noteringar när läget i omvärlden är oklart, säger Andreas Dalhäll, partner och IPO Leader på EY i Norden och Sverige.

Under 2022 minskade det genomsnittliga transaktionsvärdet globalt på grund av lägre värderingar och dålig börsutveckling, därför var det inte lika många stora börsintroduktioner. Undantaget var Mellanöstern och Indien, där flera större börsnoteringar kopplade till energisektorn genomfördes under året. Även om siffrorna för 2022 visar en kraftig minskning jämfört med året innan så ökade antalet globala IPOs med 16 procent jämfört med året innan pandemin, 2019. Det område i världen som hade högst transaktionsvärde under 2022 var Asien-Stillahavsområdet, som stod för 67 procent av börsintroduktionerna globalt.

Ökad noteringsaktivitet förväntas globalt och i Norden under andra halvåret 2023

- Vi tror att investerare nu ändrar fokus från energikris och inflation till att analysera om recessionen blir en hård- eller mjuklandning. Världens börser kommer troligen att uppleva ytterligare en sättning under första halvåret 2023 innan det vänder. Samtidigt ser vi att på grund av den avvaktande noteringsaktiviteten finns ett uppdämt behov av bolag som vill ut i kapitalmarknaderna och som väntar på att noteringsfönstret ska öppnas igen. Den här utvecklingen ser vi även bland bolagen i Norden, förklarar Andreas Dalhäll.

 
- Vi ser att fina bolag som kännetecknas av lönsamhet och med stabila affärsmodeller i relevanta sektorer intensifierar noteringsförberedelserna. Dessa bolag vill hålla beredskap för notering under andra halvåret 2023. När det väl vänder – för det gör det förr eller senare – tror vi att det kan bli ganska svårt att tävla om uppmärksamheten. Vårt råd till bolag som ser börsen som ett alternativ är att gradvis öka beredskapen under första halvåret 2023, avslutar Andreas Dalhäll.

Om EY Global IPO Trends

Data som presenteras på ey.com/ipo/trends kommer från Dealogic och EY. Året 2022 är baserade på IPOs till och med den 5 december 2022, sedan är det förväntade noteringar som beräknas stänga under resten av månaden. All data kommer från Dealogic, Capital IQ, SPACInsider och EY analyser om inte annat anges. SPAC IPOs (Special Purpose Acquisition Company) inkluderas inte i denna rapport, om inte det anges.