Press release

15 feb. 2023

Låg förståelse för 5G hotar de nordiska företagens konkurrenskraft

En ny global undersökning om framtidens teknik visar att nordiska och därmed även svenska företag halkar efter i investeringar i ny teknologi. I många avseenden beror det på en bristande förståelse för 5G och IoT:s möjligheter och användningsområden visar undersökningen från EY. Företagen ser också risken för cyberhot i publika 5G-nätverk som ett viktigt hinder för 5G:s utveckling, vilket till viss del driver investering i privata nätverk. Samtidigt är det fler företag än tidigare som anger hållbarhetsfrågor som en drivande faktor i framtida investeringar i 5G och andra framväxande teknologier.

Presskontakt
Charlotta Kvarnström

EY Norden, Partner, Market Segment Leader Technology, Media and Telecommunications & Consulting Leader

Brinner för ledarskap och mångfald. Talesperson för Women in Tech. Kundcentrerad. Älskar att umgås med familj och vänner. Hästar är en passion. Övar karatestilen Shito-ryu med sina barn.

Visa resurser

En ny global undersökning om framtidens teknik visar att nordiska och därmed även svenska företag halkar efter i investeringar i ny teknologi. I många avseenden beror det på en bristande förståelse för 5G och IoT:s möjligheter och användningsområden visar undersökningen från EY. Företagen ser också risken för cyberhot i publika 5G-nätverk som ett viktigt hinder för 5G:s utveckling, vilket till viss del driver investering i privata nätverk. Samtidigt är det fler företag än tidigare som anger hållbarhetsfrågor som en drivande faktor i framtida investeringar i 5G och andra framväxande teknologier.

Den fjärde upplagan av EY Reimagining Industry Futures Study avslöjar att nordiska företag, till lägre grad än sina globala konkurrenter, gör investeraringar i framväxande teknologier, däribland 5G och IoT. I den globala studien ingick 1325 företag, varav 100 nordiska och där även svenska företag ingår. 5G är en förutsättning för både effektivisering och utveckling av nya tjänster. Men EY:s undersökning pekar på att teknologin visar sig vara en pedagogiskt utmaning - företag behöver förstå den bättre för att faktiskt vilja investera.

- 5G förknippas ofta med optimering av verksamheter, som uppkoppling och övervakning av maskinell utrustning inom industrin. Men potentialen är även enorm vad gäller utveckling av företagens affär och erbjudande, exempelvis inom retail där 5G och IoT ger nya möjligheter till en 360-vy av kunden och därmed helt nya sätt att både marknadsföra och leverera tjänster och produkter, säger Charlotta Kvarnström, partner och nordiskt ansvarig för EY:s verksamhet inom teknik, media och telekommunikationssektorn. 

Ungefär en tredjedel av företagen, globalt och i Norden, anser att bristande förståelse för hur 5G kan implementeras och användas är ett problem. Komplexiteten i att integrera 5G med befintliga teknologier, samt bristande förståelse för hur 5G relaterar till annan teknologi anses vara en utmaning hos cirka 40 procent av företagen. I Norden anger företagen till högre grad att bristande stöd för 5G från ledningen, samt utebliven budget för investeringar i teknologin, är en stor intern utmaning. 

Oro för cyberhot minskar tilltron till publika mobila 5G-nätverk

Säkerhetsfrågor fortsätter att vara på företagens radar och cyberrisker hamnar för första gången som nummer ett när företag världen över listar externa utmaningar med 5G. Att cybersäkerhet är på agendan är i sig inget nytt. Däremot visar undersökningen att frågan i allt högre grad driver utvecklingen av privata nätverk där säkerheten ofta anses vara högre. 

Globalt anser 38 procent av företagen att cyberrisker är en stor utmaning för 5G:s framväxt, vilket gör det till den främsta utmaningen som företagen pekar ut. I Norden är siffran något lägre, 35 procent anger cyberrisker som en av de viktigaste utmaningarna, vilket gör det till den fjärde mest utmanande faktorn enligt nordiska företag. Cirka en tredjedel av företagen, globalt och i Norden, anser att hantering av cyberrisker är en av de viktigaste prioriteringarna på 5G-området inom de närmaste åren. Detta yttrar sig också i att fler företag ser investering i privata 5G-lösningar som en del av strategin. 57 procent av företagen anser att privata nätverk ger en säkerhetsfördel. Globalt anger 41 procent köp av privat nätverk som en viktig del av strategin, och 50 procent anger byggandet av egna privata 5G-nätverk som viktigt. Motsvarande siffror för nordiska företag är 35 procent respektive 43 procent. 

- Säkerhet inom IT har blivit en hygienfaktor för företag som vill stå sig i konkurrensen. De företag som är i framkant arbetar enligt ”Security by Design”, där säkerhet och riskminimering är en grundbult i produktutvecklingen. Nya teknologier som 5G och IoT, och de nya arbetssätt de medför, kan självklart medföra ökade risker för de företag som inte har strukturerna på plats. Att skapa de strukturer, strategier och förhållningssätt som kan överbrygga det här problemet kommer vara en av de kritiska frågorna för industrins 5G-implementering de kommande åren, säger Charlotta Kvarnström.

Hållbarhet – en ny drivkraft bakom 5G-tillväxten

5G har, än så länge, primärt drivits av företagens behov av att effektivisera och utveckla nya tjänster. Årets undersökning visar att ytterligare en drivkraft nu tar större plats – hållbarhet. Undersökningen vittnar om två perspektiv som ligger till grund för utvecklingen. För det första tror företag på att teknologin i hög utsträckning kan hjälpa dem att minska sin miljöpåverkan. För det andra ökar nu kraven på hållbarhet när företag väljer sin ICT-leverantör. 

På global nivå säger 68 procent av företagens representanter att de upplever ett ökat intresse för hur 5G och IoT kan bidra till att uppnå hållbarhetsmål – motsvarande siffra i Norden är 56 procent. Av de företag som investerar, eller planerar att investera i 5G, ser 81 procent av företag globalt, och 66 procent i Norden, ESG som en viktig faktor i sin strategi. Som stöd för strategin tror 76 procent av företag världen över, att framväxande teknik kan spela en avgörande roll för att minska deras organisations koldioxidutsläpp. 

- Att hållbarhet den senaste tiden fått ett än större fokus har många skäl. Inte minst pågår stora förändringar inom hållbarhetsrapportering, som ställer nya krav på insamling och rapportering av hållbarhetsdata. När stora datamängder från exempelvis produkt- och trafikflöden ska samlas in och analyseras, blir 5G och IoT helt centrala för framgång, säger Charlotta Kvarnström.