Press release

3 apr. 2023

Fortsatt negativ utveckling av börsnoteringar under Q1

Enligt EY Global IPO Trends Q1 2023 har det hittills i år genomförts 299 IPOs med ett totalt transaktionsvärde på 21,5 miljarder USD.

Presskontakt
Andreas Dalhäll

IPO Leader Nordics, Assurance, EY Sweden

Friluftsintresserad jurist som startade sin karriär bland Sveriges domstolar. Ger nu kvalificerad rådgivning till internationella företag i transaktions- och kapitalmarknadsfrågor.

Visa resurser

Den svaga globala IPO-trenden fortsätter under årets första kvartal. Antalet IPOs sjönk med 8 procent jämfört med fjolårets Q1 och transaktionsintäkterna med hela 61 procent. Det som bidrar till minskningen är räntehöjningar, sval aktiemarknad, inflation och en turbulent banksektor. Noteringsaktiviteten i Norden var också lägre under första kvartalet 2023, endast 12 noteringar jämfört med 26 noteringar för motsvarande period 2022. 

Varje kvartal kartlägger rådgivnings- och revisionsföretaget EY genomförda börsintroduktioner (IPOs) på reglerade marknader och handelsplattformar. Enligt EY Global IPO Trends Q1 2023 har det hittills i år genomförts 299 IPOs med ett totalt transaktionsvärde på 21,5 miljarder USD, vilket är en minskning med 8 procent respektive 61 procent jämfört med året innan (YOY). 

- Första kvartalets svaga IPO-period beror på kraftiga räntehöjningar över flera marknader, en bestående inflation och oväntad turbulens i den globala banksektorn. Men trots att det råder osäkerhet ekonomiskt och geopolitiskt finns det fortsatt ett antal planerade IPOs. Och fortfarande finns hoppet kvar om en vändning under slutet av året. Det är också tydligt att det är ”köparens marknad” och vi ser en betydande press på värderingar inom flera sektorer, konsekvent med den generella börsutvecklingen globalt, säger Andreas Dalhäll, partner och IPO Leader för EY i Norden och Sverige.

Under första kvartalet drog många företag tillbaka sina börsintroduktioner eller sköt upp dem på grund av den oförutsägbara marknaden. Inom EMEIA (Europa, Mellanöstern, Indien och Afrika) minskade antalet IPOs med 19 procent och transaktionsintäkterna med 36 procent jämfört med föregående år. Första kvartalet genomfördes det 84 börsintroduktioner inom EMEIA till ett samlat värde på 6,2 miljarder USD. 

Globalt var det under det första kvartalet bara en så kallad mega-IPO. Den var från Mellanöstern med ett transaktionsvärde om 2,5 miljarder USD. Annars var det Asien-Stillahavsområdet som dominerade under årets första kvartal och globalt stod området för 59 procent av det totala antalet IPOs. 

Nordiska företag positionerar sig mot notering under slutet av 2023 
Norden hade 12 börsnoteringar under årets första kvartal jämfört med 26 noteringar under fjolårets första kvartal.

- I Norden är det fortsatt frostigt på IPO-marknaden, självklart påverkat av det makroekonomiska läget. Noteringsklimatet kännetecknas av pausade och skrinlagda transaktioner, men vi ser en tydlig trend mot att företag positionerar sig mot notering under de sista kvartalen av 2023 under antagandet om att investerarna återkommer. Vi noterar en tydlig trend att private equity är fortsatt avvaktande i sin noteringsaktivitet och att entreprenörsdrivna verksamheter dominerar i våra dialoger kring marknadsnotering, säger Andreas Dalhäll. 

Om EY Global IPO Trends  
Rapporten för Q1 2023 är baserad på IPOs till och med den 21 mars 2023, sedan är det förväntade noteringar som beräknas stänga under resten av månaden. All data kommer från Dealogic, Capital IQ, SPACInsider och EY analyser om inte annat anges. SPAC IPOs (Special Purpose Acquisition Company) inkluderas inte i denna rapport, om inte det anges. Mer information: ey.com/ipo/trends