Press release

10 juli 2023

Ökande intresse i Sverige för eldrivna bilar i takt med sämre ekonomi

En mindre andel svenskar planerar att köpa ny bil enligt en global undersökning från EY. Samtidigt föredrar 64 procent av dessa en eldriven bil.

Presskontakt
Martin Cardell

EY Global Mobility Solutions Leader

Inriktad på affärstransformation. Har en passion för bilar och att utforska världen.

En mindre andel svenskar planerar att köpa ny bil enligt en global undersökning från EY. Samtidigt är det 64 procent av dessa som föredrar en eldriven bil, vilket är fler än förra året och en av de största ökningarna bland de undersökta länderna. Sämre ekonomi och högre bränslepriser leder till färre bilköp, men ökar även intresset för eldrivna bilars lägre driftkostnad. Den så kallade räckviddsångesten är dock ett faktum och berör de som tar elbilen i sommar i Sverige. 45 procent väljer bort eldrivet på grund av räckvidd, jämfört med endast 29 procent globalt.

EY Mobility Consumer Index genomförs årligen och undersöker människors resvanor och användningen av olika transportalternativ. Den globala studien med 15 000 respondenter genomfördes i 20 länder däribland Sverige. Enligt årets undersökning planerar 27 procent av respondenterna i Sverige att köpa en bil de kommande 24 månaderna. Det är 6 procentenheter lägre än förra året, och hela 17 procentenheter lägre än det globala genomsnittet. 

Av de svenskar som planerar att köpa en bil inom de kommande 24 månaderna anger hela 64 procent att de föredrar en eldriven bil framför andra drivmedel. Detta utgör en ökning med 12 procentenheter jämfört med föregående år, vilket är en av de största ökningarna bland de undersökta länderna.

- Den sämre ekonomin har medfört att allt fler svenskar ser till eldrivna bilar som ett ekonomiskt förmånligare alternativ. Ändå har elbilsförsäljningen totalt sett minskat under första halvåret 2023, vilket är effekten av ett allmänt mindre köputrymme och även hänger ihop med den slopade klimatbonusen. Men att acceptansen för eldrivet ökar bland konsumenter är tydligt, säger Martin Cardell, EY Global Mobility Solutions Leader.

Räckviddsångest bromsar utvecklingen och kan påverka sommarsemestern i Sverige

Undersökningen visar att höga bränslepriser och relativt lägre driftkostnad för elektriska bilar är de viktigaste drivkrafterna för konsumenternas skiftande preferenser. 50 procent av respondenterna i Sverige som föredrar en eldriven bil anger höga priser på bensin och diesel som en viktig orsak, och 33 procent säger att den lägre driftkostnaden för eldrivet är en viktig anledning. Men svenskarna upplever även bekymmer med elektriska fordon som bromsar utvecklingen.

Räckviddsångest och laddningsångest är begrepp som för många redan är en verklighet, och särskilt starka är dessa känslor i Sverige. Bland svenskarna finns ett särskilt fokus på bristande räckvidd. Hela 45 procent av de som väljer bort eldrivet anger räckvidd som en av anledningarna, jämfört med endast 29 procent globalt. Även bristen på laddningsstationer är ett större hinder i Sverige än i resten av världen, då 37 procent anger det som ett skäl att välja bort eldrivet jämfört med 31 procent av globala respondenter.

- Att svenskarna känner av bristen på laddinfrastruktur mer än andra länder är i sig inte allt för överraskande. Dels vet vi att många andra länder har fler laddningsstationer per elbil, dels är Sverige ett land med relativt stora avstånd och låg befolkningstäthet. När man är van att ta bilen fram och tillbaka till sommarstugan ställer det helt andra krav på både infrastruktur och batterikapacitet, säger Martin Cardell.

Elhybrider är mest populära men elbilar förväntas ta ikapp

Bland de tillfrågade svenskar som planerar att köpa en bil, har intresset för renodlade elbilar ökat från 21 till 25 procent under det senaste året. Men intresset för elhybrider har ökat ännu mer, som nu föredras av 26 procent av svenskarna som planerar att köpa bil, jämfört med endast 16 procent år 2022. Prognoser indikerar dock att elbilar kommer att ta över marknaden på sikt. Till 2030 kommer renodlade elbilar att stå för hela 92 procent av personbilsförsäljningen, vilket motsvarar cirka 362 000 bilar. 

- När lägre driftkostnad lockar men bristande batterikapacitet och laddinfrastruktur avskräcker blir en hybridbil den naturliga lösningen. Därför tror jag vi ser den här utvecklingen just nu. Men allteftersom tekniken mognar och laddinfrastrukturen byggs ut blir renodlade elbilar ett allt attraktivare alternativ, säger Martin Cardell.  

EY Mobility Consumer Index

Sedan 2020 genomförs undersökningen som ger insikter om förändringar i resmönster och mobilitet. Rapporten undersöker syftet med konsumenternas bilköp, processen för bilköp och analyserar utvecklingen av intresset för elfordon. Årets undersökning innehåller svar från 15 000 respondenter från 20 länder och genomfördes under mars 2023. I Sverige var det 500 respondenter.