Press release

24 aug. 2023

Nära 500 nya medarbetare på EY i Sverige

Rekordmånga nya medarbetare välkomnas i höst till EY. Rådgivnings- och revisionsföretaget går fortsatt bra i Sverige där satsningen på hållbarhet och en flexibel hybrid arbetsmodell har lett till högt tryck av ansökningar.

Presskontakt
Anna Svanberg

EY Sverige, vd, auktoriserad revisor och Assurance Partner

Vd och revisionspartner som sedan 2002 har erfarenhet av revisioner i globala, noterade bolag.

Rekordmånga nya medarbetare välkomnas i höst till EY. Rådgivnings- och revisionsföretaget går fortsatt bra i Sverige där satsningen på hållbarhet och en flexibel hybrid arbetsmodell har lett till högt tryck av ansökningar.  

EY fortsätter att växa i Sverige och attrahera nya medarbetare med nya satsningar. Inom hållbarhet har efterfrågan ökat efter nya EU-krav, vilket bidragit till ett växande team av experter inom både rådgivning och hållbarhetsrevision. Totalt 889 personer rekryterades under förra räkenskapsåret, och 478 nya medarbetare börjar nu i augusti och september.

- Det är glädjande att välkomna nästan 500 nya medarbetare i Sverige. För den nya generationen som kommer in i arbetslivet har hållbarhet stor betydelse. Vi är därför stolta över att vi har tagit kliv framåt inom hållbarhet, både för oss som företag och även hur vi hjälper våra kunder att skapa långsiktigt hållbart värde. Vår egen omställningsresa är en del av satsningen, där nästa mål är att bli klimatneutrala 2025, säger Anna Svanberg, vd och partner på EY i Sverige.

EY i Sverige har nu cirka 3700 medarbetare, fördelat på 48 kontor. Nyrekryteringarna är inom alla fyra affärsområden, men en majoritet är inom revision. EY fortsätter också att framgångsrikt anpassa verksamheten och tjänsterna för att hjälpa företag och organisationer att navigera även under utmanande tider.

- Vi har haft ett rekordhögt antal ansökningar till samtliga tjänster vilket känns otroligt bra. Majoriteten är nyexaminerade men vi ser också många med arbetslivserfarenhet som väljer att återvända till EY. Det är bland annat vår flexibla hybrida arbetsmodell som lockar. Den har möjliggjort att vi kan erbjuda arbetstillfällen från fler orter, samtidigt som vi kan utvidga samarbetet mellan våra kontor i olika länder, säger Henrik Gradin, HR-direktör på EY i Sverige.

Alla nya medarbetare i Norden går nu ett omfattande introduktionsprogram och som är unikt för branschen. Programmet engagerar ungefär 200 seniora medarbetare, chefer och partners som håller i utbildningarna. Förutom utbildning ger introduktionen även en inblick i företagets vision, värderingar och kultur där nya medarbetare förbereds på att arbeta globalt, digitalt och lösa utmaningar åt EY:s kunder.