Press release

16 okt. 2023

Den negativa trenden för IPOs är inte bruten än

Antalet börsnoteringar globalt under Q3 visar att den negativa trenden kvarstår. Antalet IPOs hittills i år var 5 procent färre än samma period 2022. Samtidigt minskade det totala transaktionsvärdet med 32 procent i år jämfört med samma period förra året. I Norden och Sverige har det inte skett någon börsnotering under Q3 2023. Att nyligen noterade aktier presterar bättre än tidigare, ett stärkt sentiment på västvärldens aktiemarknader, samt stora och uppmärksammade noteringar i USA, är dock alla indikationer på en kommande vändning i IPO-trenden.

Presskontakt
Andreas Dalhäll

IPO Leader Nordics, Assurance, EY Sweden

Friluftsintresserad jurist som startade sin karriär bland Sveriges domstolar. Ger nu kvalificerad rådgivning till internationella företag i transaktions- och kapitalmarknadsfrågor.

Antalet börsnoteringar globalt under Q3 visar att den negativa trenden kvarstår. Antalet IPOs hittills i år var 5 procent färre än samma period 2022. Samtidigt minskade det totala transaktionsvärdet med 32 procent i år jämfört med samma period förra året. I Norden och Sverige har det inte skett någon börsnotering under Q3 2023. Att nyligen noterade aktier presterar bättre än tidigare, ett stärkt sentiment på västvärldens aktiemarknader, samt stora och uppmärksammade noteringar i USA, är dock alla indikationer på en kommande vändning i IPO-trenden.

Varje kvartal kartlägger rådgivnings- och revisionsföretaget EY genomförda börsintroduktioner (IPO:s) på reglerade marknader och handelsplattformar. Enligt EY Global IPO Trends Q3 2023  har det under tredje kvartalet 2023 genomförts 350 IPOs med ett totalt transaktionsvärde om 38,4 miljarder USD världen över, vilket är en minskning med 6 procent respektive 27 procent jämfört med samma kvartal året innan. 

Trots det finns tecken på att trenden börjar vända. Aktier noterade under tredje kvartalet 2023 har presterat bättre efter notering än under tidigare kvartal, och generellt har sentimentet i västerländska marknader utvecklats positivt den senaste tiden. Flera stora och högprofilerade noteringar i USA under Q3 ger också en indikation om att IPO-förutsättningarna börjar förbättras. 

- Den globala IPO-marknaden är fortsatt tydligt avvaktande, men uppmärksammade börsnoteringar i USA under kvartalet kan ge vind i seglen inför kommande sex månaders IPO-klimat. Det är dock tydligt att investerare premierar värdeaktier över framtida tillväxt och bolag med kopplingar till energi- eller digitaliseringstrender, säger Andreas Dalhäll, partner och IPO Leader för EY i Norden och Sverige. 

Tillväxtmarknader och tech dominerar – inga noteringar i Norden under Q3

Utvecklingen av starka och mogna kapitalmarknader i tillväxtländer har länge varit en trend som synts i IPO-statistiken. Under 2023 är det extra tydligt då tillväxtmarknaderna hittills i år stått för 77 procent av börsnoteringar till antalet, och 75 procent av transaktionsvärdet. Länder som Turkiet och Rumänien har haft en tilltagande IPO-aktivitet senaste kvartalet, och i Indonesien, Malaysia och Indien är IPO-aktiviteten fortsatt stark. 

Techbranschen står fortsatt för flest noteringar av de branscher som undersöks. 22 procent av världens IPOs genomfördes av techbolag. Ett av dem var kvartalets i transaktionsvärde mätt största notering var ett brittiskt elektronikföretag, vars notering på NASDAQ i september inbringade ett kapital om 5 228 miljoner USD. Industribolag står även för en betydande del av IPO-aktiviteten och utgjorde 19 procent av världens börsnoteringar under Q3 2023.

De europeiska börserna har ändå kunnat välkomna en del nya bolag på sina listor. I Europa som helhet har 40 noteringar skett under Q3 2023. Länderna med mest aktivitet är Turkiet, med 16 noteringar, och Italien, med 11 noteringar. Det största transaktionsvärdet för ett enskilt europeiskt land var dock på Bukarestbörsen i Rumänien, där ett energibolag noterades i juli. I Sverige, och även Norden som helhet, har IPO-aktiviteten dock varit helt avstannad, och det har inte genomförts en enda IPO under det tredje kvartalet 2023. 

- Efter en längre tids avvaktande inställning till noteringar i Norden ser vi att många bolag nu förbereder och positionerar sig för noteringar under 2024 och 2025. Den kraftiga uppgången i räntor tillsammans med inflationsutsikter har emellertid påverkat många bolag, såväl direkt som indirekt-Troligen behöver vi se en stabilisering i både ränteläget och inflationen innan en större våg av emittenter vågar gå ut i marknaden. När dessa förutsättningar väl har klarnat bedömer vi dock att det finns gott om välskötta bolag som kommer att söka sig till kapitalmarknaden, säger Andreas Dalhäll. 

Om EY Global IPO trends
Rapporten för Q3 2023 är baserad på utförda IPO:s till och med den 18 september 2023 samt förväntade noteringar per den 18 september fram till 30 september. Samtliga data har hämtats från Dealogic, Oxford Economics, och EY analyser om inte annat anges. SPAC IPO:s (Special Purpose Acquisition Company) inkluderas inte i denna rapport, om inte annat anges.