Press release

30 nov. 2023

Här är de 10 största riskerna för telekombranschen under 2024

Utvecklingen av generativ AI påverkar telekombranschen globalt och i Sverige visar riskprognosen för 2024.

Presskontakter
Charlotta Kvarnström

EY Norden, Partner, Market Segment Leader Technology, Media and Telecommunications & Consulting Leader

Brinner för ledarskap och mångfald. Talesperson för Women in Tech. Kundcentrerad. Älskar att umgås med familj och vänner. Hästar är en passion. Övar karatestilen Shito-ryu med sina barn.

Miriam Franzén

Communication Advisor, EY Sverige

Jobbar med PR och internkommunikation. Smålänning. Drivs av nyfikenhet och mötet med människor. Stort intresse för omvärlden och en hållbar framtid.

Visa resurser

 • De 10 största riskerna för telekom- branschen under 2024

Utvecklingen av generativ AI påverkar telekombranschen globalt och i Sverige visar riskprognosen för 2024. Trots det ekonomiska läget rankas högre levnadskostnaderna som en lägre riskfaktor och hamnar på andraplats. Säkerhet toppar årets lista, något som blir alltmer utmanande i takt med utvecklingen av generativ AI. Detta visar EY:s årliga kartläggning av de tio största riskerna för telekombranschen.

Enligt rådgivnings- och revisionsföretaget EY:s rapport ”Top 10 risks in telecommunications 2024” tror 68 procent av telekomföretagen att de inte gör tillräckligt för att hantera konsekvenserna av AI. Samtidigt tror 53 procent av telekomföretagen att kostnaderna för cyberbrott kommer att överstiga 3 miljoner dollar i slutet av 2023, upp från 40 procent från föregående år. Rapporten genomförs varje år för att kartlägga riskerna och utmaningarna som branschen står inför globalt, såväl i Norden som i Sverige.

Utvecklingen av AI gör också att regelverk klättrar på 2024 års riskradar - från tionde till nionde position. Rapporten belyser att frågetecken kring framtida AI-lagstiftning skapar osäkerhet för telekomföretag. I EU specifikt har detta utlöst oro för att AI kan kväva innovation och begränsa internationell konkurrenskraft.

- Den utvecklade riskradarn inom telekomindustrin kommer kräva att vi arbetar proaktivt och holistiskt för att maximera potentialen samtidigt som vi minimerar riskerna med generativ AI. Genom att skapa ett etiskt ramverk med en tvärfunktionell styrfunktion kan företag hantera säkerhetsrisker, immateriella rättigheter och bristande lagstiftningar, säger Charlotta Kvarnström, partner och nordisk ansvarig för EY inom teknik, media och telekommunikationssektorn.

Kompetenstapp och budgetbegränsningar utgör ett nytt hot
Utmaningar i att behålla kunskap och talanger är en ny risk på topp 10 listan, som debuterar på tredje plats. Återigen är AI en påverkande faktor. Med nya teknikcykler både inom generativ AI och edge computing på horisonten ökar efterfrågan på digital arbetskraft. En mer omedelbar utmaning är bristen på nätverksingenjörer inom branschen.

Denna trend förstärks av ekonomiska påtryckningar som hotar det framtida utbudet av konkurrenskraftiga kandidater. Mer än hälften (55 procent) av telekom-arbetsgivarna har infört anställningsstopp - nästan dubbelt så mycket som registrerades inom alla sektorer (28 procent).

- Begränsningar i budgeten hindrar rekrytering av kritisk kunskap och talang. Telekombolag behöver stärka sin befintliga arbetskraft genom att fokusera på kontinuerligt lärande och kompetensutveckling. Att skapa engagemang i sin organisation på nya sätt är viktigt, inte bara för att bygga nya mjukvarubaserade färdigheter, utan också för att skapa mer framgångsrika relationer med kunder och partners, tillägger Charlotta Kvarnström.

Konsumenter vill ha prisvärda erbjudanden
Ökade levnadskostnader rankas som nummer två på topplistan över utmaningar, och branschens respons till konsumenterna förblir en betydande risk inför 2024. Även om endast 16 procent av konsumenterna aktivt minskar sina utgifter för fasta och mobila anslutningar, är också streamingmarknaden hårt drabbad och många letar efter bättre erbjudanden på produkter och tjänster. Hela 60 procent håller med om att de höjda levnadskostnaderna har ökat deras vilja att söka efter de mest förmånliga erbjudandena.

- Hushållen är pressade, men svenskar ser ändå digitala produkter som en slags basvara som de är ovilliga att kompromissa med. Det visar på den starka digitala kulturen i Sverige och att man är mindre benägen att minska sin konsumtion jämfört med andra länder, säger Charlotta Kvarnström, rådgivare till telekombranschen på EY.

Sammanfattning av den globala topp-10-listan från rapporten:

 1. Krav på integritet, säkerhet och förtroende är ofrånkomliga
 2. Åtgärderna för att stödja kunder med ökade levnadskostnader är otillräckliga
 3. Problematik med hantering av kunskap och talang
 4. Utmaningar relaterade till hållbarhetsagendan
 5. Dåligt utnyttjande av nya affärsmodeller
 6. Brister i nätverkskvalitet och värdeerbjudande
 7. Misslyckande med att förbättra arbetsplatskulturen och arbetssätten
 8. Ineffektivt samarbete med externa ekosystem
 9. Bristande anpassningsförmåga till det regulatoriska landskapet
 10. Misslyckande med att maximera värdet av infrastrukturresurser

Om rapporten ”Top 10 risks in telecommunications 2024

Rapporten sammanfattar flera undersökningar och syftet är att kartlägga de mest kritiska riskerna som telekommunikationsbranschen står inför. Analysen bygger på insikterna från EY:s olika bransch- och konsumentundersökningar. Riskfaktorerna kategoriseras inom fyra områden:

- Rättsliga hot som kan relatera till politik, regelverk eller bolagsstyrning

- Operativa hot som påverkar processer, system, människor och den övergripande värdekedjan i verksamheten.

- Strategiska hot som är relaterade till kunder, konkurrenter och investerare

- Finansiella hot med koppling till volatilitet på marknader, ekosystem och investeringar