Press release

19 feb. 2024

Svenska företag investerar mindre i generativ AI jämfört med globalt

Generativ AI är ett prioriterat område för teknikinvesteringar, men företag i Sverige ligger långt efter den globala utvecklingen visar en ny rapport från EY. Endast 25 procent av de svenska företagen i undersökningen investerar i generativ AI, jämfört med 43 procent globalt. Hanteringen av risker och säkerhetsfrågor kopplat till generativ AI kommer vara avgörande för framgång, men för svenska företag är dessa långt ner på agendan jämfört med globala konkurrenter. Den snabba utvecklingen av generativ AI utmanar nu företagens digitala strategier, och förmågan att skala samt skapa värde med ny teknik kommer vara avgörande.

Presskontakt
Charlotta Kvarnström

EY Norden, Partner, Market Segment Leader Technology, Media and Telecommunications & Consulting Leader

Brinner för ledarskap och mångfald. Talesperson för Women in Tech. Kundcentrerad. Älskar att umgås med familj och vänner. Hästar är en passion. Övar karatestilen Shito-ryu med sina barn.

Relaterade ämnen Consulting AI Digitalisering

Visa resurser

Generativ AI är ett prioriterat område för teknikinvesteringar, men företag i Sverige ligger långt efter den globala utvecklingen visar en ny rapport från EY. Endast 25 procent av de svenska företagen i undersökningen investerar i generativ AI, jämfört med 43 procent globalt. Hanteringen av risker och säkerhetsfrågor kopplat till generativ AI kommer vara avgörande för framgång, men för svenska företag är dessa långt ner på agendan jämfört med globala konkurrenter. Den snabba utvecklingen av generativ AI utmanar nu företagens digitala strategier, och förmågan att skala samt skapa värde med ny teknik kommer vara avgörande. 

En global undersökning från rådgivnings- och revisionsföretaget EY där även Sverige ingår visar att generativ artificiell intelligens (AI) tagit en framskjuten plats bland företagens investeringar i framtidens teknik. Totalt ingår 1405 företag i undersökningen och globalt rankas generativ AI som det tredje högst prioriterade området för satsningar på ny teknik, bakom endast ”robotik och automation” och den bredare kategorin ”analys och AI”. Det visar den årliga rapporten EY Reimagining Industry Futures som ger insikter om företagens inställning till framtidens teknik, bland annat Internet of Things (IoT), 5G, och AI.

Undersökningen avslöjar dock att svenska företag inte prioriterar investeringar i generativ AI lika högt. Endast 25 procent av de tillfrågade företagen i Sverige uppger att de investerar i generativ AI, jämfört med det globala genomsnittet på 43 procent. Dessutom investerar bara 36 procent av svenska företag i den bredare kategorin av ”analys och AI”, vilket även det ligger under det globala genomsnittet på 63 procent. 

De svenska företagens avvaktande inställning till generativ AI kan ha sin förklaring i att de ser med mer skeptiska ögon på dess potential. Endast 9 procent av svenska företag anser att generativ AI kommer leda till en radikal acceleration av digitala möjligheter, jämfört med 18 procent av företagen globalt. Dessutom är svenska företag något mer riskmedvetna, med 26 procent som uppger att risk och osäkerhet kopplat till generativ AI kan hindra användningen i organisationen, jämfört med 17 procent globalt. Trots det är hantering av risker och osäkerhet kring generativ AI inte en prioriterad åtgärd för svenska företag. På global nivå är riskhantering den högst prioriterade åtgärden, och 46 procent rankar det som högt prioriterat, men för svenska företag är siffran endast 25 procent. Istället uppger svenska företag att den viktigaste åtgärden just nu är att hitta lämpliga användningsområden för generativ AI och utföra pilottester.

- Företag i Sverige har hamnat efter i AI-racet. Det faktum att svenska företag inte prioriterar riskhantering och säkerhet kring generativ AI är oroande, eftersom det kommer vara den stora barriären till bred kommersiell applikation. De företag som tidigt skapar interna strukturer kring proaktiv och holistisk styrning och riskhantering kopplat till användande av generativ AI kommer att stå bäst rustade när teknikens användningsområden väl uppenbarar sig, säger Charlotta Kvarnström partner och nordiskt ansvarig för EY:s verksamhet inom teknik, media och telekommunikationssektorn.

Investeringar i 5G och IoT ökar men skalbarhet är en utmaning med ny teknik

När företagen får ranka de största utmaningarna med nya teknologier kommer bristande förståelse för hur olika teknologier kan kombineras och användas i synergi på topp. En majoritet anser särskilt att det krävs större förståelse för integrationen av AI, IoT och 5G. Även för generativ AI är kunskapsgapet stort, och ungefär sju av tio, både globalt och i Sverige, anser att kunskap om användningsområden och risker kopplat till generativ AI saknas.

Företagens hela digitala strategi kan även påverkas av generativ AI:s snabba utveckling. Omkring hälften av de tillfrågade företagen, globalt och i Sverige, menar att generativ AI tvingar deras organisationer att ifrågasätta ifall deras digitala strategi håller måttet på grund av hur generativ AI skiftar förutsättningarna.

- Utmaningen ligger inte endast i att förstå hur teknologier som AI, IoT och 5G kan samverka, utan även att inse deras potential för skalning och affärsvärde inom företagen. Genom samarbete med ekosystempartners som har insikt i de skilda industriernas affärsmodeller och förknippade risker, kan vi identifiera möjligheter för optimering, innovation och skapande av mervärde, säger Charlotta Kvarnström.

Om EY Reimagining Industry Futures

EY Reimagining Industry Futures Study 2024 är baserad på en onlineundersökning bland 1 405 företag världen över, varav 44 i Sverige.  I november 2023 utfördes den femte omgången av denna årliga undersökning. Respondenterna representerar flera branschvertikaler och geografiska områden och endast svarande som angett sig som "måttligt kunniga" eller mer om sin organisations IoT- och 5G-initiativ ingår i studiens resultat. Frågeformuläret bestod av flervalsfrågor och instämmandeskalor. Frågorna undersökte företagsledares attityder och avsikter gentemot framväxande teknologier, med fokus på AI, IoT och 5G-baserad IoT. Teman i frågeformuläret inkluderade: företags investeringsintentioner, önskade användningsfall, organisatoriska utmaningar och prioriteringar, och företags engagemang med teknikleverantörer och ekosystem.