Press release

30 apr. 2024

Över hälften av svenskarna klarar inte tio procent högre elpriser

EY:s undersökning bland energikonsumenter ger insikter om värderingar, behov och engagemang gällande energi.

Presskontakt
Anna Hed

Partner, Business Transformation lead, EY Sweden

Positiv och målinriktad. En möjliggörare för förändring på riktigt och drivs av att nå mål. Rese- och träningsfantast. Njuter av tid med familj och vänner.

Relaterade ämnen Energibranschen Consulting

Visa resurser

På grund av geopolitisk osäkerhet och elbrist i Europa har elpriserna i Sverige svängt markant de senaste åren. Med en tuffare ekonomi upplever hushållen att utrymmet för att klara av flera sådana svängningar är litet. En omfattande global undersökning där även 1000 svenska elkonsumenter ingår svarar 57 procent i Sverige att de inte skulle klara av om deras elräkning ökade med tio procent. Undersökningen visar också att det är konsumenter med höga inkomster som investerar i sin fastighet för att sänka energikostnaden. 

Sveriges och världens elkonsumenters inställning i olika energirelaterade frågor analyseras varje år av rådgivnings- och revisionsföretaget EY. Årets rapport visar att svenska elkonsumenter har hårt pressade plånböcker när det gäller elpriser. Mer än varannan svensk elkonsument (57%) klarar inte av en ökning av elräkningen med tio procent. Mer än två tredjedelar av elkonsumenterna uppger även att de skulle kontakta sin elleverantör för att be om hjälp att klara av elräkningen om priserna ökade. Ett sämre ekonomiskt läge gör energikonsumenterna alltmer priskänsliga.

- Konsumenterna är bara pressade av de högre kostnaderna utan blir även alltmer aktiva i att hitta vägar för att minska sina elräkningar. Det är ett skiftande konsumentbeteende och elbolagen måste anpassa sig snabbt. De måste inte bara ompröva sina prissättningsstrategier utan även bli mer proaktiva i att erbjuda lösningar och stöd för energieffektivisering. I slutändan påverkar denna dynamik inte bara relationen mellan elkonsumenter och elbolag utan också hur energimarknaden utvecklas, med en ökad efterfrågan på transparenta, flexibla och kundvänliga tjänster, säger Anna Hed, ansvarig för Customer och Business transformation och rådgivare till energisektorn på EY Sverige.

Konsumenter med höga inkomster investerar i fastigheten för att sänka elpriserna

Trots de höga elpriserna och knappa marginalerna är hållbarhet högt upp på agendan för de svenska elkonsumenterna. Nästan två av fem elkonsumenter är beredda att betala extra för att få hållbara el. I övrigt tycker konsumenterna att det är viktigaste är att el- och energibolagen gör vad de kan för att hålla nere priserna. De höga elpriserna skapar även klassmarkör – där de med höga inkomster investerar i sin fastighet för att sänka sina elpriser, vilket de med lägre inkomster inte klarar av.

- Höga elpriser och ekonomisk press till trots, hållbarhet förblir en prioritet för svenska elkonsumenter, och många är villiga att betala mer för grönare alternativ. Möjligheten att faktiskt betala mer för hållbar energi kan dock vara ett privilegium för den med bättre ekonomi. Så även möjligheten att investera i energieffektiva lösningar för att sänka både klimatavtryck och energikostnad. Den med sämre ekonomi riskerar istället att fastna med ineffektivare energisystem och därmed högre kostnader, och ännu sämre ekonomi. Det kan bli en ond cirkel, säger Anna Hed.

Om EY Energy transition consumer insights report 
Under 2023 genomförde EY för tredje året i rad en undersökning bland energikonsumenter i 21 länder. Sammanlagt har 21 000 konsumenter över 18 år svarat på frågor om värderingar, behov och engagemang gällande energi. Undersökningen utgick från att energiomställningen drivs av och påverkar alla konsumenter. Respondenterna är såväl fakturabetalare som icke-fakturabetalare i alla åldrar och inkomstskikt. Undersökningen bestod av en ca 15 minuter lång webbenkät.