Press release

8 apr. 2024

Unga svenskar driver utvecklingen av kryptovalutor

Ökande trend i ägandet av kryptovalutor i Sverige enligt en ny rapport från EY och K33 Research. Nästan hälften av ägarna av kryptovalutor i Sverige är under 30 år. Det är mycket vanligare att män äger kryptovalutor jämfört med kvinnor. Det är totalt 7 procent av svenskarna som äger någon form av digital valuta enligt undersökningen. Analysen visar att inom ett decennium kommer cirka 20 procent av Sveriges befolkning äga kryptovalutor.

Presskontakt
Stina Gustafsson

EY, PR-chef och presskontakt i Sverige

Ansvarar för PR och medierelationer på EY i Sverige. Samhällsintresserad i allmänhet, intresserad av medier i synnerhet.

  • THE WEEKLY UPDATE

    Size: 188 KB

Ökande trend i ägandet av kryptovalutor i Sverige enligt en ny rapport från EY och K33 Research. Nästan hälften av ägarna av kryptovalutor i Sverige är under 30 år. Det är mycket vanligare att män äger kryptovalutor jämfört med kvinnor. Det är totalt 7 procent av svenskarna som äger någon form av digital valuta enligt undersökningen. Analysen visar att inom ett decennium kommer cirka 20 procent av Sveriges befolkning äga kryptovalutor.

Undersökningen från rådgivnings- och revisionsföretaget EY och kryptoundersökningsföretaget K33 Research med över 1000 respondenter i Sverige visar ett ökat ägande av kryptovalutor. Enligt undersökningen är det 550 000 svenskar eller 7 procent av den svenska befolkningen över 18 år som äger någon form av digital valuta.

- Kryptovaluta i Sverige är på väg mot en aldrig tidigare upplevd tillväxt. Med prisnivåer som tilltalar allmänheten har nästan två tredjedelar av de svenska kryptoägarna börjat investera i kryptovalutor efter 2019, säger Anders Helseth, undersökningschef på K33 Research.

Millenniegenerationen i Sverige driver kryptovalutatrenden
De som driver denna trend är millenniegenerationen, 46 procent av de svenska kryptovalutaägarna är under 30 år och 40 procent är mellan 30–50 år. Det finns också skillnader mellan könen och män är mer aktiva. Undersökningen visar att det är tre gånger mer sannolikt att män äger kryptovalutor jämfört med kvinnor.

Undersökningen visar också på en stark utveckling för de kommande åren för kryptovalutor. Analysen visar att så många som 1,6 miljoner svenskar, eller cirka 20 procent av den svenska befolkningen över 18 år, kommer äga kryptovalutor inom det närmaste decenniet.

- Med tanke på det positiva mottagandet och den snabba utvecklingen av kryptovalutor bland svenskar, särskilt den unga generationen, ser vi en möjlig trefaldig ökning under de kommande tio åren. Detta är en tydlig signal om en bred investeringskultur och bör tas på allvar av såväl etablerade investerare som tillsynsmyndigheter under ett år då EU:s Markets in Crypto Assets Regulation (MiCAR) träder i kraft, säger Mads Ribe, Associate Partner på EY.

Totalt har undersökningen 4000 respondenter i Norden och det är första gången som den genomförs i Sverige. Undersökningen har genomförts under flera år i Norge av EY & K33 Research. Den nordiska rapporten lanseras 11 april 2024.

Ta del av rapporten för Sverige: Crypto Adoption Survey 2024