Press release

8 maj 2024

EQT, Electrolux och DFDS får utmärkelse för transparent och proaktiv riskhantering

EY Risk Transformation Awards uppmärksammar företag som arbetar med riskhantering på ett proaktivt sätt.

Presskontakt
Stina Gustafsson

EY, PR-chef och presskontakt i Sverige

Ansvarar för PR och medierelationer på EY i Sverige. Samhällsintresserad i allmänhet, intresserad av medier i synnerhet.

Relaterade ämnen Consulting

Nu prisas företag som arbetar med riskhantering på ett framgångsrikt sätt. För första gången har utmärkelsen EY Risk Transformation Awards delats ut i Norden. EQT vann pris i kategorin digital transformation, Electrolux i kategorin resiliens och DFDS i kategorin hållbarhet. Samtliga vinnare utsågs av en oberoende jury. Syftet med utmärkelsen är att lyfta riskhanteringens betydelse för att omvandla instabilitet, osäkerhet och komplexitet till strategiska konkurrensfördelar. 

I dag står företag inför stora utmaningar som ställer höga krav på deras riskhantering. Många risker är kopplade till klimatförändringar, teknisk utveckling, demografiska förändringar och geopolitisk instabilitet. Utöver att uppmärksamma företag som arbetar proaktivt med riskhantering, är syftet med utmärkelsen att inspirera företag som vill förbättra sin riskhantering. 

Ny utmärkelse lyfter goda förebilder inom riskhantering   

Under gårdagskvällen den 7 maj prisades tre företag för sin riskhantering i samband med ett event i Stockholm. Det blev vitvaruföretaget Electrolux, riskkapitalbolaget EQT och rederi- och logistikbolaget DFDS som fick ta emot den nyinstiftade utmärkelsen EY Risk Transformation Awards. 

– Med en förändrad omvärld följer också en förändrad riskbild. Riskhantering handlar inte bara om att leva upp till lagstadgade krav, utan även om att förutse och hantera framtida risker. Företag som har tagit tag i sin riskhantering på ett bra sätt är ofta mer flexibla och bättre positionerade för att nå långsiktig framgång. En bra riskhantering förbättrar även möjligheten att väga risker mot potentiella vinster, säger Ylva Bergström, partner inom Risk Transformation på EY. 

Juryns motiveringar  

EY Risk Transformation Awards delas ut i tre kategorier: digital transformation, resiliens och hållbarhet. 

EQT – digital transformation  
Vinnaren i kategorin digital transformation har visat upp en innovativ, datadriven och molnbaserad modell som använder avancerad AI-integration för att möjliggöra realtidsövervakning av exponering för interna och externa cybersäkerhetshot. Hanteringen av cybersäkerhetsrisker är en integrerad del av ett gediget ramverk för riskhantering. Företaget har visat en övergripande mognad inom riskhantering, både vad gäller strategiska och affärsmässiga aspekter, och har ett innovativt tankesätt och en proaktiv riskhanteringskultur. Detta möjliggör tillväxt och expansion samtidigt som det skapar långsiktigt värde för intressenter.  

 Electrolux – resiliens  
Geopolitisk turbulens har visat sig vara en grundorsak till risk och kan utgöra allvarliga hot mot kontinuitet, motståndskraft och leverans av affärsmål. Vinnaren i kategorin resiliens har bedömts ha hög mognad i sina övergripande riskhanteringsaktiviteter. Företaget har etablerat och demonstrerat ett innovativt förhållningssätt till geopolitiska risker och lyft det till en strategisk men ändå taktisk nivå. I samarbete med ERM-funktionen har vinnaren utvecklat interna resurser för att utvärdera geopolitiska risker på den globala arenan, vilket stödjer koncernens strategiska beslut och tillgångsallokering och ökar robustheten och motståndskraften i försörjningskedjorna. Detta gör det möjligt för företaget att utveckla högkvalitativa scenarier som hjälper till att omvandla osäkerhet till affärsfördelar och värde.  

 DFDS – hållbarhet  
Vinnaren i kategorin hållbarhet har inrättat en målstyrd och beslutsfattande styrelse med ett strategiskt tankesätt och fokus på hållbarhet och minskade koldioxidutsläpp. Målet är att balansera ekonomisk tillväxt med långsiktigt miljöansvar. Med starkt fokus på hållbarhet hanterar bolaget risker och möjligheter på ett proaktivt sätt för att kunna skapa en hållbar framtida affärsmodell. Bolaget har också inrättat en särskild funktion som ansvarar för att samordna alla aktiviteter för minskade koldioxidutsläpp inom hela bolaget och fastställa en finansiell väg till netto-noll med höga lagstadgade krav på deras affärssektor.  

 En oberoende jury utsåg alla vinnare. Juryn bestod av Kristian Kallenberg, ekonomie doktor i riskhantering, konsult inom GRC (styrning, risk och regelefterlevnad), Handelshögskolan i Stockholm, Håkan Jankensgård, docent i företagsfinansiering, Stockholms universitet, Øyvind Hestnes, ansvarig för riskhantering, Yara International ASA och Tiia Mukkala, ansvarig för riskhantering, Fortum Oyj. 

 Om EY Risk Transformation Awards  
EY Risk Transformation Awards är en årlig utmärkelse som delas ut till företag och organisationer i Norden. Syftet med utmärkelsen är att lyfta riskhanteringens betydelse för att omvandla instabilitet, osäkerhet och komplexitet till strategiska konkurrensfördelar. Priser delas ut i tre kategorier: resiliens, hållbarhet och digital transformation. Valet av vinnare baseras på intervjuer med nominerade företag och inskickade underlag. Alla vinnare utses av en oberoende jury med representanter från näringslivet och den akademiska världen. Utöver att uppmärksamma vinnare ska utmärkelsen fungera som inspiration för företag som vill förbättra sin riskhantering. 

Bilder på kvällens vinnare