Press release

2 maj 2024 Stockholm, SE

Sveriges attraktionskraft för utländska direktinvesteringar minskade under 2023

Sverige tappade i attraktivitet för utländska direktinvesteringar under förra året och rankas på 18:e plats i Europa jämfört med plats 16 året innan.

Presskontakt
Magnus Kuchler

EY Sverige, Country Managing Partner och Nordic Markets Leader

Magnus har tidigare varit ansvarig för EY:s största nordiska segment Advanced Manufacturing & Mobility (AM&M)

Sverige tappade i attraktivitet för utländska direktinvesteringar under förra året och rankas på 18:e plats i Europa jämfört med plats 16 året innan. För första gången på tre år minskade utländska direktinvesteringar i Europa. Svag ekonomisk tillväxt, ökade elpriser och global geopolitisk osäkerhet nämns som några av orsakerna till minskat intresse från utländska företag. Rapporten visar också att antalet arbetstillfällen som skapats genom investeringsprojekt minskade i Europa jämfört med 2022, men ökade samtidigt i Sverige med 47 procent.

Antalet utländska direktinvesteringar (FDI) i Sverige minskade med 19 procent under 2023 jämfört med året innan enligt EY Europe Attractiveness Survey 2024. Rapporten från rådgivnings- och revisionsföretaget EY visar att de nordiska länderna ligger fortsatt utanför topp tio. Trots att antalet utländska investeringar i Finland minskade med 32 procent från 2022 är Finland det nordiska land som presterar bäst på plats 16, följt av Sverige på plats 18. Norge såg den största ökningen av antalet investeringar med 14 procent men placerar sig på plats 27, vilket är lägst i Norden. Danmark såg en liten ökning på 2 procent och hamnar på plats 20.

– Det är en oroväckande utveckling vi ser över stora delar av Europa, inklusive Sverige. År 2022 fanns det 68 FDI-projekt i Sverige, år 2023 var siffran 55. Utländska investeringar spelar en viktig roll för att stärka Sveriges ekonomi, främja innovation och öka exporten. Sverige behöver stärka attraktionskraften och skapa en gynnsam miljö för utländska investeringar, säger Magnus Kuchler, Sverigechef för EY.

Antalet jobb skapade av investeringsprojekt minskade i Europa men ökade i Sverige

Under 2023 skapades nästan 320 000 nya arbetstillfällen i Europa till följd av utländska direktinvesteringar, en minskning med 7 procent jämfört med föregående år. I Sverige ökade antalet jobb som skapades av utländska investeringar med hela 47 procent och totalt skapades 6 024 nya arbetstillfällen.

– Förra året skapade utländska investeringsprojekt i Sverige i genomsnitt 194 arbetstillfällen per projekt. Den svenska arbetsmarknaden har en styrka i att kunna erbjuda högkvalificerade talanger inom de mest populära sektorerna för investeringar. Men det är viktigt att Sverige och resten av Europa fortsätter att stärka sin konkurrenskraft, eftersom utländska investeringar har en betydande inverkan för sysselsättningen i regionen, sammanfattar Magnus Kuchler.

Minskning av utländska investeringar i Europa på grund av svag ekonomisk tillväxt och geopolitisk osäkerhet

Det var första gången på tre år som utländska direktinvesteringar minskade i Europa. 2023 var nivåerna 4 procent lägre än 2022, och 11 procent under nivåerna före 2019. Frankrike lockade flest utländska direktinvesteringar i Europa för femte året i rad, trots en minskning av antalet investeringsprojekt med 5 procent jämfört med året innan. På andra och tredje plats på listan över europeiska länder med flest investeringsprojekt hamnar Storbritannien och Tyskland. När det kommer till nya arbetstillfällen i Europa till följd av utländska direktinvesteringar toppar Storbritannien den listan, följt av Spanien och Frankrike.

Mjukvara och IT-tjänster samt företags- och konsulttjänster fortsatte att vara de mest attraktiva sektorerna för investeringar, trots en minskning med 27 procent respektive 19 procent jämfört med 2022.

Rapporten består också av en undersökning och de tillfrågade företagen angav ökad regleringsbörda, volatila energipriser och politisk instabilitet som de tre största riskerna som påverkar investeringsbeslut. Men investerare är också oroade över att de regeringsinitiativ som Europa har banat väg för inom AI, hållbarhet och dataskydd ska hämma företagstillväxten. Den pågående energikrisen, osäkerheten inför de europeiska valen, ökande sociala spänningar samt politisk radikalism är också en oro hos investerare.

– Men det finns utrymme för optimism. Hela 72 procent av de företag som tillfrågades planerar att etablera eller utöka sin verksamhet i Europa det kommande året – en ökning från 67 procent år 2022. Det visar att investerarna ändå har fortsatt förtroende för Europa på lång sikt, säger Magnus Kuchler.
 

Om EY Europe Attractiveness Survey 2024

Den 23:e versionen av Europe Attractiveness Survey använder två källor. EY:s analys av utländska direktinvesteringar (Foreign Direct Investments) i Europa baseras på EY:s European Investment Monitor (EIM). EY:s databas gör det möjligt för oss att kartlägga projekt som offentliggjordes 2023 i 44 länder.

Rapporten analyserar också Europas upplevda attraktionskraft genom en onlineundersökning bland internationella beslutsfattare. Fältundersökningar genomfördes av Euromoney i februari och mars 2023 baserat på en representativ panel med 508 respondenter.

Ladda ner EY Europe Attractiveness Survey 2024