Press release

29 maj 2024

Sverige driver på elbilsutvecklingen – ny rapport identifierar viktiga utvecklingsområden

Ny rapport identifierar framtida fokusområden inom elbilssektorn, betonar standardisering och delning av data som nyckelstrategier för hållbar tillväxt.

Presskontakter
Martin Cardell

EY Global Mobility Solutions Leader

Inriktad på affärstransformation. Har en passion för bilar och att utforska världen.

Miriam Franzén

Communication Advisor, EY Sverige

Jobbar med PR och internkommunikation. Smålänning. Drivs av nyfikenhet och mötet med människor. Stort intresse för omvärlden och en hållbar framtid.

Norden håller den europeiska ledningen i elbilsutvecklingen enligt en färsk rapport. Under 2023 såldes procentuellt näst flest elbilar i Sverige. Under 2024 har marknaden svalnat, något som Martin Cardell, expert på mobilitet på EY, menar inte får påverka den långsiktiga utvecklingen. Rapporten pekar på att standardisering och datadelning mellan aktörer måste prioriteras för framtiden samt lyfter fram tre områden där detta kommer spela stor roll.

Rapporten från EY och Eurelectric, europeiska branschorganisationen inom energi, visar att efterfrågan av eldrivna fordon globalt ökade under 2023. Sverige är näst störst i elbilsförsäljning i Europa där 60 procent av alla nya bilar förra året var eldrivna, varav 20 procent var helt batteridrivna och 40 procent av laddhybrid modell. Under 2023 fanns också 78 procent av all europeisk laddningsinfrastruktur lokaliserad i sju länder, däribland Sverige. 

Samtidigt upplever svenska marknaden under början av 2024 en nedgång i nybilsförsäljning enligt nya siffror från Mobility Sweden. Även sajter som Blocket rapporterar en minskad efterfrågan på begagnade elbilar, något som EY:s expert menar är tillfälligt. 

- Den svackan vi ser i försäljningen av elbilar är tillfällig. Omställningen kommer inte ske lika fort som en del tidigare trott men det är inte läge att bromsa utvecklingen för mobilitet. I takt med att billigare modeller av elfordon är på väg ut på marknaden, blir elfordon mer lättillgängliga för en bredare målgrupp. Tills dess behöver vi säkra förutsättningarna så att varken Sverige som marknad eller svenska aktörer halkar efter, säger Martin Cardell, globalt ansvarig för mobility på EY.

Standardisering och datadelning pekas ut som avgörande för framtiden

EY förutspår att det år 2030 kommer att finnas mer än 75 miljoner elektriska fordon som rör sig över olika laddningsnätverk i Europa. Med varje aktör inom ekosystemet som genererar data, kommer denna snabba ökning i volym att öka vikten av interoperabilitet och informationsdelning. 

- Omställningen inom mobilitet handlar om mer än en teknisk övergång från fossila drivmedel. Det handlar om integrering av transport, energi och infrastruktur för att skapa betydande framtida värden. Idag finns en brist i standardisering och infrastruktur vilket skapar frustration och försvårar för både konsumenter och andra aktörer. Standardisering och datadelning inom områden som exempelvis ladd-infrastruktur skulle minska komplexiteten och kostnaden för att installera laddningsstationer. Det förbättrar den totala upplevelsen och skapar en rad nya möjligheter för aktörer inom ekosystemet, säger Martin Cardell.

Rapporten lyfter fram tre huvudsakliga områden och lösningar där standardisering och datadelning kan underlätta framtidens omställning inom mobilitet:

Optimering av laddstationer: Strategiskt placerade laddstationer ger användare enkel tillgång och bekvämlighet, minskar räckviddsångest, förbättrar förarupplevelsen och uppmuntrar till omfattande elbils-adoptering. I Europa har antalet offentliga laddpunkter ökat med 40%, från cirka 530,000 år 2022 till 744,000 år 2023, men i takt med att användadet av eldrivna fordon accelererar, kommer det att behövas en kontinuerlig och proportionell ökning. Förbättring av datainteroperabilitet kan ge insikter om var nya laddstationer behövs baserat på förbrukarmönster och tillgänglig nätverkskapacitet, vilket underlättar planering och investeringar i infrastruktur.

Intelligent nätintegrering: Smart laddning möjliggör energioptimering, vilket låter eldrivna fordon reagera på energipris, nätverkskapacitet och tillgängligheten på förnybar energi för att påbörja laddning. Genom att dela data mellan olika system och intressenter kan laddningsscheman optimeras baserat på nätets kapacitet i realtid, väderprognoser, elpriser vid specifik tidpunkt och individuella förarbehov. Datainteroperabilitet är också avgörande för fordons-till-nät-tjänster, där eldrivna fordon kan mata tillbaka energi till nätet under toppbelastningstider. För att detta ska fungera smidigt behöver data från nätet, laddningsstationen och eldrivna fordon harmoniseras.

Optimerad laddningsupplevelse: En optimerad laddningsupplevelse erbjuder användarvänlig, konsekvent och sömlös tillgång till laddningsinfrastruktur över olika laddningsnätverk. Interoperabilitet mellan datasystem bidrar till en bättre användarupplevelse för förare, som drar nytta av realtidsinformation om tillgänglighet, prissättning och kompatibilitet med deras fordon på laddstationer. Detta ger förare möjlighet att göra informerade beslut och planera sina rutter effektivt, vilket minskar räckviddsångest och främjar elbils-adoption.