Porträtt av Anders Lindberg
Det är dags att företag säkerställer att klimatförändringsmålen stöds av relevanta initiativ och åtgärder. Ledningsgrupper bör också övervaka och stödja arbetet mot hållbarhetsmålen.

Anders Lindberg

Senior Manager, Technology Consulting, Ernst & Young AB

Brinner för att stödja klienters datadrivna utveckling och genomförande av klimatförändringsstrategier med hjälp av digital teknik.

Anders är en teknikkonsult på Ernst & Young AB. Han fokuserar på IT och digitala strategier, verksamhetsmodeller (agila, traditionella och hybrida), informationschefers klimatagenda samt rådgivning åt informationschefer på ledande företag i Norden.

Anders är en erfaren expert med en bred erfarenhet inom allt från utveckling av affärs-, digitala och IT-strategier till omvandling samt agil digital produktutveckling. Han hjälper globala klienter med utveckling av digitala produkter som stödjer genomförandet av hållbarhetsstrategier och måluppfyllelse . 

Sedan 2004 har han arbetat inom konsultbranschen för både globala och svenska konsultföretag.

Anders holds an MSc in Business Administration.

Så bidrar Anders till a better working world

Anders bidrar till att skapa en bättre värld genom att hjälpa klienter att utveckla koncept och digitala produkter som hjälper organisationer att vidta åtgärder för att uppnå klimatförändringsmålen.

Han utformar nya tjänster och synsätt som hjälper klienter att närma sig frågan om klimatförändringar från ett digitalt perspektiv och uppnå sina hållbarhetsambitioner.

Kontakta Anders