EY Andreas Blomquist
Jag använder min praktiska erfarenhet för att hjälpa börsnoterade företag att navigera i den reglerande miljön på kapitalmarknaderna.

Andreas Blomquist

Partner - Capital Markets Law, Corporate & Commercial Law, Regulatory and Financial Services

Jurist med internationell bakgrund och gedigen erfarenhet från advokatbyråer, bolagsjuridik och regelefterlevnad. Brinner för lagarbete, oavsett om det gäller sport, musik eller att hjälpa klienter.

Andreas är partner inom EY:s juridiska konsultverksamhet EY Law och fokuserar på kapitalmarknadsrätt, finansiella regleringar och konkurrensrätt.  

Innan han började på EY 2021 var Andreas associate vice president på Nasdaq och Stockholmsbörsen.  

På Nasdaq var Andreas ansvarig för det nordiska börsnoteringsteamets juridiska frågor i mer än tio år. Detta inkluderade ansvar för samordning och att utforma regelverk för alla aktie- och skuldinstrument i Norden, frågor om börsintroduktioner och affärsutveckling samt expertrådgivning om marknadsmissbruksförordningen, takeover-regler och andra finansiella regelverk. Där ingick även omfattande kontakter med olika intressenter, t.ex. företag, banker, juridiska och finansiella rådgivare och myndigheter. 

Andreas var även ansvarig för tvister, domstolsförfaranden och konkurrensrättsliga frågor i Europa samt ärenden inför Stockholmsbörsens disciplinnämnd, ett oberoende organ som behandlar emittenters och handelsmedlemmars efterlevnad av reglerna på den svenska värdepappersmarknaden.  

Andreas har en omfattande erfarenhet av att arbeta med finansiella tillsynsmyndigheter och självreglerande organ i de nordiska länderna. 

Dessförinnan arbetade Andreas som advokat/associate på internationella advokatbyråer i Stockholm och Bryssel. Han har också gjort notarietjänstgöring på en tingsrätt i Stockholm. 

Andreas har en juristexamen från Stockholms universitet och har även studerat juridik vid Wiens universitet. 

Så bidrar Andreas till a better working world

Mitt dagliga fokus är att hjälpa de personer jag kommer i kontakt med på det bästa sätt jag kan. Jag tror starkt på den spridningseffekt som detta kan ha.

Kontakta Andreas