Porträttbild på Andreas Bråthe
Teknik och automatisering är på väg att bli centrala delar av hur företag hanterar sina skatter, sin rapportering samt efterlevnad.

Andreas Bråthe

Chef och partner på avdelningen för skatteteknik, omvandling och skatt, EY Sverige

Skattejurist och certifierad skatterådgivare. Ledande inom området global rörlighet samt inom skatteteknik och transformation.

Fokusområden Tax
Kontor Stockholm, SE

Andreas är chef för avdelningen skatteteknik och omvandling på EY. Han är skattejurist och certifierad skatterådgivare i Sverige. Han har arbetat i över 17 år med global rörlighet och internationella uppdrag. Han har också varit immigrationschef för Norden hos sin tidigare arbetsgivare.

Han drev även en egen bokföringsbyrå i 15 år och hanterade löner, moms och företagsskatt.

Så bidrar Andreas till en bättre fungerande värld

På de områden där jag är verksam, inom global rörlighet, migration och teknik, ser jag tydligt hur vi minskar avstånden i världen genom nya sätt att arbeta med teknik, flexibilitet och distansarbete. Att se till att dessa processer är korrekt anpassade och sätter människan i centrum är de viktigaste aspekterna för att bygga en bättre fungerande värld.

Kontakta Andreas