Photographic Portrait of Anja Hjelström
Transparent och jämförbar finansiell information är en förutsättning för väl fungerande finansiella marknader.

Anja Hjelström

EY Sverige, Associate Partner, Assurance, Nordic IFRS Desk

Brinner för att utveckla företagens finansiella rapportering. Ständig trädgårdsamatör som gärna tar ett morgondopp och långa promenader.

Anja är Associate Partner vid EY:s svenska och nordiska IFRS Desk. Hon arbetar dagligen med rådgivning i redovisningsfrågor till såväl EY:s revisorer som noterade företag i olika branscher.

Anja har lång erfarenhet som redovisningsspecialist. Hon har även varit anställd som lärare och forskare vid Handelshögskolan i Stockholm, där hon fortfarande undervisar.

Anja har en masterexamen i redovisning och finansiering (civilekonom) och en ekonomie doktorsexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Anja brinner för att utveckla företagens finansiella rapportering och att på olika sätt bidra till en enhetlig tillämpning av IFRS. Hon har arbetat med EY:s globala IFRS Team och är medlem i EY:s internationella nätverk för intäktsredovisning och utformning av finansiell rapportering.

Så bidrar Anja till a better working world

En effektiv kapitalmarknad är central för en väl fungerande ekonomi. I mitt arbete utvecklar jag företagens finansiella rapportering och verkar för en transparent och internationellt jämförbar kommunikation med kapitalmarknaderna. Jag främjar också en enhetlig tillämpning av IFRS genom att underlätta för såväl kollegor som kunder att hålla sig uppdaterade om, och förstå IFRS, genom utbildning och diskussion av redovisningsfrågor. Tydlighet, transparens och ärlighet bidrar till att affärsvärlden och arbetslivet fungerar bättre.

Kontakta Anja