Bild på Anna Richter Olsson
Förespråkare för inkluderande och engagerande framtidsvisioner

Anna Richter Olsson

Nordic Sustainability Field of Play manager, Assistant Director, EY Nordics

Jobbar för att hållbarhet ska kännas angeläget och attraktivt för alla. Amatör thai boxare och yoga fan.

Fokusområden Sustainability
Kontor Stockholm, SE

Anna jobbar med utvecklingen och positionering av EY’s hela palett av hållbarhetstjänster

Med tidigare roller i tech-världen och kommunikation och markandsföring, tror hon att hållbarhetstransformationer måste vara både kopplat till både beteendeförändring och stöttas av rätt teknik, system och data.

Anna har en master i företagsekonomi med fokus på företags roll i samhället från Stockholm Business School

Så bidrar Anna till a better working world

"Jag hjälper människor att förstå att hållbarhet är en angelägenhet för alla, och alla påverkas. Jag knyter samband mellan utmaningar och lösningar, mellan idéer och människor för att driva förändring mot hållbara och inkluderande samhällen.

Jag promotar rätt lösningar och skapar motivation för högre ambitioner.

Att förstå normer, motivation, kompetenser, sociala kontexter, samhällsstrukturer och incitament är nyckeln till att få fler att engagera sig i den hållbara omställningen."

Kontakta Anna