Bild på Anna Walström - Accounting consultant

Anna Walström

Redovisningskonsult, Financial Reporting Services, Assurance, EY Sverige

Redovisningskonsult med fokus på digitalisering med hjälp av enkla och verkningsfulla lösningar. Tillgiven optimist som drivs av lärdomar och värdesätter att se filosofin bakom varje individ.

Fokusområden EY Private Assurance

Anna är redovisningskonsult på EY:s kontor i Katrineholm. Där arbetar hon tätt tillsammans med sina kollegor och lokala företag. Arbetet består främst av att hjälpa företagare med åligganden som underlättar deras vardag och att bidra med kunskap så att lagar och regler för redovisning efterföljs.

Anna är även engagerad i utveckling och implementering av digitaliserad redovisning. Hon arbetar med att hitta funktionella lösningar som underlättar för såväl redovisningskonsulter som företagare.

Anna skriver artiklar som publiceras i EY:s nätverk för att sprida kunskap inom redovisning.

Kontakt Anna