Bild på Damir Matésa, EY
En tydlig lokal närvaro och direkt tillgång till EYs främsta specialister nationellt och globalt gör oss till en komplett partner för våra kunder

Damir Matésa

Auktoriserad revisor, Partner Assurance, EY Sweden

Revisor med lång erfarenhet av revision av ägarledda bolag av olika storlekar och sparbanker. Stort padelintresse, hundägare som uppskattar långa promenader samt härligt umgänge med familj och vänner.

Damir Matésa är auktoriserad revisor sedan 2000 och partner sedan 2010.

Damir är ansvarig för EYs sparbanksgrupp med fokus på revisioner av sparbanker i Sverige. Därutöver är Damir revisor i ägarledda bolag av olika storlek samt regional s.k. Professional Practice Director vilket innebär ansvar för att kvalitétssäkra våra revisionsberättelser och att agera rådgivare åt kollegor.

Så bidrar Damir till a better working world

Damir brinner för att finnas tillhands för våra kunder och medarbetare i olika frågeställningar för att säkerställa största möjliga värde för alla involverade. Därutöver föreläser Damir för studenter och informerar om EY samt trender i branschen för att öka insikten kring bl.a. finansiell rapportering och revisorsrollen.

Kontakta Damir