EY Fredric Hävrén
Min ambition är att leverera en effektiv, högkvalitativ revision som utmanar nuvarande status, förbättrar riskområden och som hjälper företag att utvecklas.

Fredric Hävrén

Partner, Assurance, EY Sweden

Redovisning, revision och rådgivning för stora börsnoterade företag inom fastighets-, hotell- och byggbranschen.

Fredric är ansvarig för Real Estate, Hospitality & Construction inom Assurance på Stockholmskontoret. Efter att ha arbetat i över 22 år inom fastighets-, hotell- och byggsektorn har Fredric omfattande erfarenhet av bokföring, revision och rådgivning inom fastighetsbranschen.

Fredrics erfarenhet innefattar stora, börsnoterade företag och fastighetsfonder som driver globala projekt, bland annat inom markexploatering och kommersiell utveckling samt inom kontor, detaljhandel och flerfamiljshus. Han har också gedigen erfarenhet av due diligence i samband med fastighetsförvärv.  

Fredric har en kandidatexamen. 

Så bidrar Fredric till a better working world

Jag hjälper kunder att kontinuerligt förbättra sina verksamheter genom att leverera en effektiv, högkvalitativ revision som utmanar nuvarande status, åtgärdar riskområden och stödjer framtida utveckling. Vår erfarenhet av och kunskap om olika branscher skapar långsiktigt värde för våra kunder, deras intressenter och samhället i stort.

Kontakta Fredric