Fredrik Stigerud
Det digitala landskapet håller på att ändras fundamentalt. Banker, kapitalförvaltare och fondbolag har stora möjligheter att flytta fram sina positioner och stärka sina kundrelationer.

Fredrik Stigerud

Partner på EY, nordisk Wealth and Asset Management Leader, nordisk FSO Talent Leader

Fredrik har 20 års erfarenhet som rådgivare och managementkonsult åt banker, kapitalförvaltare och försäkringsbolag.

Fredrik har 20 års erfarenhet som rådgivare och managementkonsult åt banker, kapitalförvaltare och försäkringsbolag. 

Fredrik är partner inom affärsområde Consulting, nordisk Wealth and Asset Management Leader, nordisk FSO Talent Leader och medlem i Nordic Financial Services Leadership team. 

Fokusområden: Program- och projektledning, sammanslagningar, kostnadsbesparingar, kapitalförvaltning och fonder, riskhantering, regelverk och efterlevnad (till exempel MiFID I och MiFID II), investerarskydd, produktutveckling inom finansiella tjänster, affärsstrategi och styrning (till exempel IBOR-övergången).

Så bidrar Fredrik till a better working world

Jag hjälper våra kunder att få det ekonomiska ekosystemet att fungera på ett effektivt och säkert sätt. Finansmarknaderna är en integrerad del av hela samhället. Därför är vårt arbete mycket viktigt för alla.

Som nordisk FSO Talent Leader arbetar jag också med team för att se till att vi alltid samarbetar, alltid är inkluderande och alltid strävar efter att ha ett starkt fokus på medarbetare, både i kundarbetet och internt.

Kontakta Fredrik