Gustaf Sahlén
På längre sikt blir det viktigt att uppnå en god nivå på din flexibilitet och på det viset kunna hantera en nedgång med bibehållen lönsamhet.

Gustaf Sahlén

Partner, Advanced Manufacturing & Mobility, Strategy and Transactions, EY-Parthenon

Arbetar med strategi, transformation och operativa förbättringar, ofta med fokus på digitalisering.

Gustaf ger råd om tillväxtstrategier och lönsamhetsförbättringar till bolag i den industriella sektorn, ofta med fokus på digitalisering.

Han har 20 års erfarenhet som managementkonsult, inklusive ledande globala strategiroller.

Så bidrar Gustaf till a better working world

Nya digitala affärsmodeller leder inte enbart till förbättrad tillväxt och lönsamhet hos de företag jag jobbar med, utan även till att den bredare värdekedjan optimeras. När bolag till exempel säljer en utkomst snarare än en produkt, ökar incitamenten att få hållbara komponenter, eftersom en stor del av kostnaden ofta hamnar på tillverkaren själv. Det har också en tydligt positiv effekt på hållbarhet.

 

Contact Gustaf