Porträtt av Henrik Lind
Företag med tydliga processer, strukturer och en effektiv datahantering är bättre rustade att skapa långsiktiga resultat, långsiktigt förtroende och aktieägarvärde genom att ge människor stöd så att de kan agera på rätt sätt.

Henrik Lind

EY, ansvarig för internrevisionsverksamheten i Norden, Advanced Manufacturing & Mobility Client Serving Partner

Hjälper företag att på ett bättre sätt förstå hur svagheter och hot kan förvandlas till möjligheter och styrkor. Partner inom Advisory.

Henrik leder vår internrevisionsverksamhet i Norden och fokuserar främst på kunder inom EY:s största marknadssegment Advanced Manufacturing & Mobility (AM&M).

Henrik började som extern revisor. 2007 blev han en del av EY:s konsultverksamhet och hjälpte amerikanska börsnoterade företag att implementera SOX. Henrik har arbetat med bolagsstyrning och riskhantering under hela sin karriär.

Så bidrar Henrik till a better working world

Jag tror på robusta företagsstrukturer som effektivt kan stödja människor i deras dagliga arbete. För mig handlar det om att ha en struktur som inte är så beroende av individer, utan som skapar och skyddar företagets tillgångar. Detta främjar teaminsatser och driver aktieägarvärdet.

Min roll är att hjälpa våra kunder att bygga upp hållbara företagsstrukturer som kommer att ge värde till mer än en generation och därmed bidra till samhället under många år. 

Kontakta Henrik