Bild pä Jennie Pettersson
Den mänskliga dimensionen har blivit en avgörande faktor för att realisera värde i stora förändringsprojekt i företag och organisationer.

Jennie Pettersson

Ansvarig för Organization & Workforce Transformation i Norden, People Consulting, EY Sverige

Brinner för strategisk förändringsledning och organisationsdesign. Drivs av att koppla samman affärsstrategi med operativ modell och medarbetare.

Fokusområden Consulting
Kontor Göteborg, SE

Jennie är nordiskt ansvarig för EY:s kompetensområde Organisation & Workforce Transformation. Hon fokuserar på att koppla strategi och affärsmodell till medarbetare via operativa modeller, organisationsdesign och kompetensskiften. Jennie har tidigare haft ett flertal konsult- och chefsroller där alla har människoperspektivet som gemensam nämnare. Jennie har en master i ekonomistyrning från Handelshögskolan i Göteborg.

Så bidrar Jennie till a better working world

Många organisationer behöver förnya sig för att kunna behålla sin position på marknaden och leverera på sin strategi. Konstant förändring, fokus på AI och brist på talanger tvingar organisationer att agera när det i realiteten inte finns tillräckliga förutsättningar för att lyckas. Att prata om centraliserade eller decentraliserade organisationer är inte längre intressant. Fokus bör i stället ligga på hur samarbeten kan ökas och hur ledare kan visa vägen i denna nya era. Jennie bidrar till Building a better working world genom att på djupet förstå hur organisationer fungerar och vad som krävs för att de ska lyckas genomföra sin strategi.

Kontakta Jennie