Porträttbild av Jessica Kjellsson
När vi kan bidra till att skatt förvaltas på ett hållbart sätt skapar vi en bättre arbetsvärld.

Jessica Kjellsson

Nordic TMT Tax Leader and Partner, Tax, EY Sverige

Engagerad skatte- och affärsrådgivare med en aldrig sinande iver att lära sig mer om hur man navigerar i skattefrågor för multinationella företag. Älskar hundar och är friluftsentusiast.

Jessica är Tax Partner och Nordic TMT Tax Leader. Hon har 20 års erfarenhet av att stödja klienter inom nationell och internationell företagsbeskattning, fusioner och förvärv, kapitalmarknadstransaktioner och företagsomstruktureringar.

Jessica har erfarenhet från olika branscher, med fokus på tech, media, telecom och advanced manufacturing och mobilitet.

Jessica kom till EY 2010 från en internationell advokatbyrå. Hon har erfarenhet av att arbeta som notarie vid svenska domstolar och som åklagare vid Ekobrottsmyndigheten. Hon har en magisterexamen i juridik och en kandidatexamen i företagsekonomi.

Så bidrar Jessica till a better working world

Att navigera våra klienter genom den alltmer komplexa och osäkra skattemiljön står i centrum för mina ambitioner. Jag är engagerad i att se till att våra EY-team aktivt tar fram inte bara aktuella skattesynpunkter utan även utsikter till framtida skatteutmaningar för våra klienter. Skatt är inbäddat i företagens alla affärsprocesser och vi strävar efter att tillhandahålla integrerad skatterådgivning genom hela värdekedjan. När vi kan bidra till att skatt förvaltas på ett hållbart sätt skapar vi en bättre arbetsvärld.

Kontakta Jessica