Bild på Karin Dagsgård, Senior Manager
Fastigheter och skatt – för att ge bra skatterådgivning till våra fastighetskunder krävs kunskap om båda. Den kunskapen har vi inom EY:s fastighetsgrupp!

Karin Dagsgård

Senior Manager, Tax, EY Sweden

Skattejurist med extra kärlek till fastighetsbranschen. Stort fokus på fastighetstaxering. Mamma till tre. Älskar pyssla och vara i naturen.

Karin är Senior Manager med fokus på skattefrågor inom bygg- och fastighetsbranschen.

Karin arbetar med inkomstskatt- och fastighetstaxeringsfrågor. Hon har flera års erfarenhet som skattekonsult men även från intern skatteavdelning på internationellt bolag. Karin har arbetat på EY sedan 2017 och är en del av fastighetsgruppen.

Karin har en master i affärsjuridik samt en jur. kand. examen.

Så bidrar Karin till a better working world

Skatt är komplext och ett område i ständig förändring. Oavsett om det rör sig om ränteavdragsbegränsingar eller fastighetstaxeringsfrågor krävs det att ständigt hålla sig uppdaterad.

Jag arbetar tillsammans med mina kunder för att tillse att de betalar rätt skatt utifrån gällande regler. Erfarenhetsmässigt har fastighetsägare som aktivt arbetar med att optimera taxeringsvädet lägre kostnader för fastighetsskatt – en kostnad som i slutändan drabbar hyresgästerna. 

Lägre fastighetsskatt innebär en lägre hyra och gynnar dämed inte bara mina kunder utan även deras kunder.

Kontakta Karin