Picture of Martin Segerström

Martin Segerström

Associate Partner, Transfer Pricing, Ernst & Young AB

Förebygger och hanterar skattetvister.

Kontor Stockholm, SE

Martin Segerström arbetar med rådgivning och tvistlösning inom området internationell beskattning. Han biträder kunder bland annat i skatterevisioner, i ömsesidiga förfaranden enligt skatteavtal, i ansökningar om prissättningsbesked (APAs), samt i förvaltningsdomstolar. 

Martin rådger ofta bolag om gränsöverskridande omorganisationer, samt design och utvärdering av internprissättningsmodeller.

Så bidrar Martin till a better working world

Martins använder sin expertis för att lösa och aktivt förebygga tvister. I förekommande fall får tvister drivas så långt som det behövs för att tillvarata företags och individers rättigheter gentemot skattemyndigheter. I andra fall handlar Martins arbete om att hjälpa företag att förstå sina skyldigheter och att interagera med skattemyndigheter på ett proaktivt sätt. Allt detta bidrar till att upprätthålla grundläggande värden som rättssäkerhet och integriteten i skattesystemet, liksom till att ge företag och individer möjlighet att fokusera på sina egna värdeskapande verksamheter.

Kontakta Martin