Bild på Ola Leo
Genom att se på en frågeställning ur olika synvinklar, så gillar jag att medverka till kunders och medarbetares utveckling.

Ola Leo

Partner och auktoriserad revisor, Assurance, Sverige

Gillar att träna, vandra, golfa och att resa, samt Kalmar FF!

Fokusområden Consulting EY Private
Kontor Växjö, SE

Ola är auktoriserad revisor och partner. Han har arbetat i branschen sedan 1989. Ola arbetar med ägarledda bolag och arbetar främst inom Kronberg och Kalmar Län. Ola är även nationellt ansvarig för Affärsrådgivning inom Financial Reporting Services.

Så bidrar Ola till a better working world

Olas målsättning är att kunderna ska ha bästa tänkbara beslutsunderlag när stora beslut ska fattas och genom att aktivt ställa rätt frågor, så försöker han bidra till EY:s grundbudskap Building a better working world. Han arbetar med utgångspunkt från våra kontor i Älmhult, Växjö, Nybro, Kalmar och Oskarshamn.

Kontakta Ola