Picture Of Peter
Jag hjälper kunder med frågeställningar kopplade till fastighetsrelaterad analys, värdering och transaktioner.

Peter Wiman

Executive Director, Real Estate, Hospitality & Construction

Ansvarig för analys och värdering mot fastighetssektorn. Auktoriserad fastighetsvärderare.

Peter är ansvarig för fastighetsrelaterade analys och värderingsfrågor samt har en lång erfarenhet av transaktionsrådgivning. 

Peter har tidigare arbetat hos en ledande fastighetskonsult, bland annat som Analyschef och tillförordnad transaktionschef. 

Peter är utbildad civilingenjör från KTH.

Så bidrar Peter till a better working world

Peter hjälper kunder att fatta välgrundade beslut och strategiska överväganden baserat på relevanta analyser och kvalitativa värderingar och kalkyler.

Kontakta Peter