Bild på Susanna Palling Huusko

Susanna Palling Huusko

EY Sverige Hållbarhetsansvarig

Målstyrd, grön förändringsledare, som drivs av att få bygga en bättre, mer hållbar, working world. Samlar kraft från människor, växter och morgon joggen.

Kontor Stockholm, SE

Susanna började sin karriär på EY 2018 och har sedan dess arbetat som både risk- och verksamhets konsult, innan hon tog över rollen som Hållbarhetsansvarig för EY Sverige. Idag fokuserar Susanna på affärsomvandling och EYs arbete mot netto-noll 2025.

Kontakta Susanna