Bild av Tony Schlyter
Att driva strategiska transformationer för cybersäkerhet som täcker hela organisationen är en fråga på styrelsenivå.

Tony Schlyter

Rådgivning, teknisk rådgivning och cybersäkerhet, EY Sverige

Tony är en digitaliseringsentusiast och expert på cybersäkerhet med över tio års erfarenhet inom cybersäkerhet, it och kvalitetshantering.

Tony Schlyter är en Manager i vår nordiska konsultverksamhet baserad i Göteborg. Han leder Data Loss Prevention (DLP) och fokuserar på bolag inom avancerad tillverkning och mobilitet samt inom branscherna teknik, media och telekommunikation.

Tony har över tio års erfarenhet inom cybersäkerhet, IT, R&D och Kvalitetsledning. Han har arbetat i hela Norden och inom många olika roller, till exempel som ansvarig för sårbarhetshantering, systemägare, kvalitetsingenjör, projektledare och säkerhetsrevisionsansvarig, för att hjälpa våra klienter.

Tony är certifierad inom cybersäkerhet med bland andra, Certified Information Security Manager (CISM) och Certified Information Systems Security Professional (CISSP). Han har en kandidatexamen inom företagsekonomi samt en master inom industriell ekonomi.

Så bidrar Tony till "a better working world"

Tony hjälper just nu våra klienter inom den avancerade tekniksektorn, där produktsäkerhet har en påverkan på den fysiska världen. Han leder projekt inom områden som påverkar människor, processer och teknik för att hjälpa organisationer och dess anställda att göra det rätta.

Kontakta Tony