27 maj 2024
Bild pä Man och kvinna går i en korridor

Lönekartläggning – jämförelse för jämställdhet

Av Jakob Rignell

Senior Audit Associate, Assurance, EY Sverige

Jobbar med bolag i flera olika branscher och av olika storlek. Avskyr frasen ”det går inte”. Gillar i stället att se möjligheterna i alla situationer.

27 maj 2024
Relaterade ämnen EY Private Assurance

Lön är en redovisningspunkt som de flesta företagare har koll på i sin månadsavstämning. Men hur är det med den årliga lönekartläggningen?

Lön är normalt en fråga som företagare har god koll på. Det är också en redovisningspunkt som man helst inte missar i sin månadsavstämning. Lön är även en fråga som innebär att du som arbetsgivare måste genomföra en årlig lönekartläggning inom din verksamhet. Har du koll på din kartläggning?

Vad är lönekartläggning?

Lönekartläggning innebär att varje företag går igenom sin lönesättningsmodell och kartlägger hur löner fördelas. Syftet med kartläggningen är att utreda om det finns ojämlikheter i lönesättningen mellan kvinnor och män som utför liknande arbete. Om kartläggningen visar på skillnader i lön som inte kan förklaras sakligt, måste företaget ta fram åtgärdsprogram som visar hur skillnaderna ska hanteras.

Gäller alla företag

Enligt diskrimineringslagen ska samtliga företag med anställda som är verksamma i Sverige göra en lönekartläggning varje år. Har ditt företag 10 eller fler anställda, tillkommer också krav på att dokumentera kartläggningen och dess utfall. Eventuella skillnader ska dokumenteras tillsammans med en handlingsplan. Handlingsplanen ska beskriva hur du som arbetsgivare planerar att åtgärda skillnaderna.

Vad händer om arbetsgivare inte gjort kartläggning?

Om du som arbetsgivare inte kan visa att du årligen utfört en lönekartläggning när diskrimineringsombudsmannen (DO) genomför kontroll, anmäls detta till nämnden mot diskriminering. Nämnden kommer sedan att pröva om vite ska utdömas för brott mot diskrimineringslagen.

Diskrimineringsombudsmannen genomför årliga stickprovskontroller bland landets arbetsgivare.  Företag som blir utvalda har tre veckor på sig att lämna in en fullständig dokumentation på sin kartläggning.

Fördelar med lönekartläggning

Fördelarna med en bra kartläggning är inte enbart att du ska ha något att visa upp när diskrimineringsombudsmannen knackar på dörren. En jämställd lönesättning är också en stark varumärkesbyggande åtgärd. Frågan blir också allt viktigare i takt med att hållbarhetsredovisningar blir mer omfattande och påverkar fler bolag. Det är då viktigt att kunna visa att ditt företag har god koll inom området sociala och personalrelaterade frågor.

Vill du veta mer? Kontakta ditt närmaste EY-kontor för att se hur vi kan hjälpa dig med lönekartläggning och andra lönefrågor.

Summering

Som företagare ställs du ofta inför nya utmaningar och beslut. När besluten handlar om företagets ekonomi kan vi ge dig råd. Det gäller oavsett om ditt företag är stort och väletablerat eller litet och växande. Vår dagliga kontakt med tusentals företagare i hela Sverige har givit oss kunskap om vilka frågor som är viktiga för dig som äger och driver företag. Vi är lokala, kan din marknad och finns nära dig. Vi har kontor på 43 orter i Sverige och är en del av EY:s globala organisation med kontor i 150 länder.

Om artikeln

Av Jakob Rignell

Senior Audit Associate, Assurance, EY Sverige

Jobbar med bolag i flera olika branscher och av olika storlek. Avskyr frasen ”det går inte”. Gillar i stället att se möjligheterna i alla situationer.

Related topics EY Private Assurance