Rapporter för nedladdning

Rapporter för nedladdning

Här kan du läsa och ladda ner våra rapporter så som Transparency report, Årsredovisning och koncernredovisning samt vår Hållbarhetsrapport.

Års- och hållbarhetsredovisning 2022/2023

Ladda ner

Års- och hållbarhetsredovisning 2021/2022

Ladda ner

Årsredovisning och koncernredovisning 2020/2021

Ladda ner

Årsredovisning och koncernredovisning 2019/2020

Ladda ner

Årsredovisning och koncernredovisning 2018/2019

Ladda ner

Transparency report 2023

Ladda ner

Transparency report 2022

Ladda ner

Transparency report 2021

Ladda ner

Transparency report 2020

Ladda ner

Transparency report 2019

Ladda ner

Om EY och hållbarhet 2021

Ladda ner

Om EY och hållbarhet 2020

Ladda ner

Om EY och hållbarhet 2019

Ladda ner