16 jan. 2024
Hamburgs Cargo-terminal en sommarkväll

Hur kan företag hantera EU:s nya klimattullar (CBAM)?

Av Linnea Jacobsen

Partner, Tax, EY Sweden

Jurist med över 15 års erfarenhet som specialist inom indirekta skatter. Uppvuxen på en gård utanför Enköping. Älskar att resa och uppleva nya kulturer. Stolt mamma till tre barn.

16 jan. 2024
Relaterade ämnen Tax Sustainability EY Private

EY har på uppdrag av Svenskt Näringsliv tagit fram en manual för hantering av EU:s Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), s.k. klimattullar.

Kortfattat

 • Gränsjusteringsmekanismen för koldioxid, CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism), är en åtgärd för att EU ska nå klimatmålen och minska koldioxidutsläppen.
 • Tillgänglig information om CBAM är både omfattande och komplex. Svenskt Näringsliv har därför i samarbete med EY tagit fram en manual.
 • Manualen förklarar hur företag kan förbereda sig för CBAM, som kommer införas i två steg. Vi befinner oss nu i en övergångsperiod med nya rapporteringskrav.

CBAM, som även ibland kallas ”klimattull”, trädde i kraft i höstas och sista januari är det dags för tusentals svenska företag att hantera sina nya skyldigheter. En manual från Svenskt Näringsliv i samarbete med EY ska underlätta arbetet. CBAM omfattar importer av järn, stål, aluminium, cement, gödsel, vätgas och energi. Framöver är avsikten att CBAM gradvis ska utvidgas till att omfatta flera typer av produkter, såsom exempelvis plast.

CBAM är en viktig del av EU:s åtgärdspaket för att säkerställa EU:s övergripande klimatmål. Syftet är att motverka att minskade utsläpp av växthusgaser inom EU neutraliseras av ökande utsläpp utanför EU. Detta genom att se till att kostnaderna för utsläppen blir så lika som möjligt, oavsett om varorna produceras i EU eller utanför, och på så sätt motverka att tillverkning av koldioxidintensiva varor flyttas till länder utanför EU.

Många företag har svårt att tillgodogöra sig massan av sent publicerad komplex information kopplad till CBAM-regelverket och därmed bedöma vad CBAM medför i form av praktiska utmaningar och framtida kostnader.
Linnea Jacobsen
Partner, Tax, EY Sweden

En avgift och krav på importtillstånd kommer införas 2026. Redan nu finns en övergångsperiod med rapporteringskrav avseende produkternas inbäddade utsläpp.  

Ansvaret för CBAM i Sverige fördelas mellan Naturvårdsverket och Tullverket, men informationen om hur systemet är avsett att fungera har kommit sent och är både omfattande och komplex. Därför finns behov av den manual som Svenskt Näringsliv tagit fram med hjälp av EY. Manualen fokuserar på praktiska aspekter av övergångsperioden och lämpliga steg som företag kan ta för att hantera de nya skyldigheterna och integrera dem i sin administration. Manualen ger även information som gör att bolagen kan identifiera på vilket sätt CBAM kan behöva beaktas från ett strategiskt perspektiv i verksamheten. Manualen ger även vägledning avseende de krav som kommer ställas och nya kostnader som kommer uppkomma från och med 2026.

Steg för att bli CBAM-redo – checklista från manualen

 • Tilldela ansvar att hantera CBAM i er organisation, både från ett praktiskt och strategiskt perspektiv. 

 • Sätt er in i CBAM-regelverkets krav, omfattning och förstå hur rapportering av CBAM ska ske i Sverige. 

 • Granska de importer som sker av er in i EU för att fastställa om ni omfattas av regelverket samt bedöma de ekonomiska och organisatoriska konsekvenserna för er verksamhet.

 • Säkerställ att nuvarande tullmässiga klassificeringen av importerade varor är korrekt.  

 • Analysera vilken data som kommer krävas för att lämna in kvartalsvisa CBAM-rapporter och utvärdera befintliga data för att identifiera eventuella brister. Om brister konstateras krävs implementering av åtgärder för att läka dessa. Detta kommer troligtvis innebära involvering av en bred skara intressenter för att granska interna system, processer och kontroller för att samla in nödvändiga data.

 • Kommunicera med era leverantörer för att förstå om de har genomfört några förberedelser kopplade till CBAM-regelverket. Det innebär också att säkerställa att kontroller används och att nödvändig information för CBAM-rapporter finns tillgänglig.

 • För att kunna rapportera till det så kallade CBAM-övergångregistret behöver ni ha tillgång till Tullverkets e-tjänster (säkerställ att ni tillgång till Tullverkets e-tjänster).

 • Förbered er för ansökan om status som godkänd CBAM-deklarant under år 2025. 

 • Se över era leverantörskedjor och inköp av CBAM-varor, både från ett pris och ESG-perspektiv (t.ex. total kostnad samt totalt koldioxidavtryck/miljöprofil på inköpta varor).

 • Beräkna och inkludera CBAM-kostnader i framtida budgetarbete, prissättningar och avtal.

 • Kommunicera med era kunder och uppdatera avtal för att säkerställa att kostnaden kan överföras på kunderna.

 • Följ noga utvecklingen av CBAM-lagstiftningen. Analysera ytterligare vägledning som publiceras av EU och Naturvårdsverket och integrera detta i planeringen. Notera att förutom EU utforskar även andra jurisdiktioner att införa liknande regler. Rörande utökning av KN-nummer som kan komma att inkluderas i CBAM.

 

Om ni vill få ytterligare hjälp att belysa hur det nya regelverket påverkar just er verksamhet, eller önskar praktisk hjälp med att hantera rapporteringen, är ni välkomna att kontakta oss för samtal med våra CBAM-experter.

 

Summering

Det är snart dags för svenska importörer att för första gången rapportera in koldioxidutsläpp som deras importer utanför EU har orsakat. Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) omfattar importer av järn, stål, aluminium, cement, gödsel, vätgas och energi. Svenskt Näringsliv har i samarbete med EY tagit fram en manual för att underlätta arbetet med CBAM. 

Om artikeln

Av Linnea Jacobsen

Partner, Tax, EY Sweden

Jurist med över 15 års erfarenhet som specialist inom indirekta skatter. Uppvuxen på en gård utanför Enköping. Älskar att resa och uppleva nya kulturer. Stolt mamma till tre barn.

Related topics Tax Sustainability EY Private