3 minuters lästid 7 juli 2021
Bild på Nya regler som träder i kraft i sommar

Nya regler som träder i kraft i sommar

Av Lina Persson

Knowledge Manager, Tax & Law, EY Sweden

Artikelförfattare på ey.com; ansvarig för nyhetsutskick från EY Tax & Law; crazy cat lady (utan inbördes ordning)

3 minuters lästid 7 juli 2021
Relaterade ämnen Tax

I sommar börjar en rad nya lagar och förordningar gälla rörande både skatter och coronarelaterade stöd. Det handlar bland annat om ändring i beräkningen av bilförmånsvärdena, flera nya bestämmelser om lägre arbetsgivaravgifter, ändrade momsregler vid e-handel mellan företag och konsumenter samt förlängt hyresstöd. Dessutom kommer beslut om korttidsstöd snart att bli offentliga till skillnad från vad som varit fallet tidigare.

Nya regler för att motverka omvända hybrida missmatchningar

Skattskyldigheten har utökats i vissa situationer när utländska juridiska personer har inkomster från ett svenskt handelsbolag, om det föreligger intressegemenskap. De nya reglerna som trädde i kraft den 1 juli har införts för att motverka skatteplanering genom så kallade omvända hybrida missmatchningar, som uppkommer på grund av skillnader i olika länders lagstiftning.

Justering i beräkningen av bilförmån

Den schablon som används för att beräkna värdet av bilförmån har nu justerats så att förmånsvärdet bättre ska spegla kostnaden av att ha en privatägd bil. För de allra flesta bilar innebär detta att det blir dyrare att ha förmånsbil än vad det har varit tidigare (dock inte för bilar med ett förmånsgrundande pris på över ca 650 000 kr, eftersom man slopat det så kallade lyxbilstillägget som tidigare funnits). Den nya beräkningen gäller bilar som tagits i trafik för första gången 1 juli 2021 eller senare.

Ytterligare förstärkning av FoU-avdraget

Den 1 juli förstärktes det så kallade FoU-avdraget återigen, som innebär att arbetsgivare får betala lägre arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift för anställda som jobbar med forskning och utveckling. Förstärkningen kommer i form av:

  • en sänkning av arbetstidsvillkoret, så att den anställde endast behöver jobba med FoU minst 50 procent av sin arbetstid istället för 75 procent, samt
  • en höjning av taket för nedsättningen från tidigare 919 239 kr per månad till nuvarande 1 225 651 kr per månad.

Ytterligare tillfällig sänkning av arbetsgivaravgifterna för unga

Under perioden januari 2021–mars 2023 betalar arbetsgivare en lägre arbetsgivaravgift för personer som är 19–23 år (19,73 procent istället för 31,42 procent). Nedsättningen har dock förstärkts ytterligare så att endast 10,21 procent behöver betalas under juni-augusti 2021. Detta gäller för ersättningar på upp till 25 000 kr per månad.

Tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifter för två anställda

Sedan några år tillbaka finns en möjlighet för vissa så kallade enmansföretag att få en nedsättning av arbetsgivaravgifterna när en första person anställs i företaget (växa-stödet). Den 1 juli utvidgades nedsättningen tillfälligt så att den gäller företag som inte har någon anställd och som anställer en eller två personer, samt företag som har en anställd och som anställer ytterligare en person. De tillfälliga reglerna gäller till och med den 31 december 2022.

Ändrade momsregler vid e-handel mellan företag och konsumenter

1 juli trädde nya regler i kraft som innebär att det tidigare undantaget från moms vid import av försändelser med lågt värde slopas, och att elektroniska marknadsplatser (plattformar) i vissa fall blir momsskyldiga för varor som säljs via plattformen. Dessutom utökas den särskilda ordningen för redovisning och betalning av moms inom EU (Mini One Stop Shop).

Energiskatten slopas för fler som producerar egen el

Från 1 juli omfattas fler aktörer som producerar egen el i exempelvis solcellsanläggningar av undantaget från energiskatt.

Hyresstödet har förlängts

För april-juni 2020 och januari-mars 2021 har det funnits ett statligt stöd för hyresvärdar som sänkt den fasta hyran för sina hyresgäster. Detta har nu förlängts till perioderna april-juni och juli-september 2021, så att hyresvärdar kan få kompensation med 50 procent av den nedsatta fasta hyran för dessa perioder. Reglerna trädde i kraft den 2 juli och sista ansökningsdag är den 30 september.

Beslut om stöd för korttidsarbete blir offentliga

Den 1 augusti träder nya regler i kraft som innebär att allmänheten och journalister kommer kunna ta del av Tillväxtverkets beslut om stöd för korttidsarbete. Beslut om stöd som avser ansökningar som kommit in före den 22 oktober 2020 blir dock offentliga först från och med den 21 oktober 2021.

Hjärtligt välkommen att höra av dig till oss på EY om du har frågor om eller behöver bolla något av ovanstående.

Summering

EY Tax & Law har kompetens och erfarenhet inom samtliga skatteområden, men även i invandringsfrågor och inom juridik såsom arbetsrätt, fastighetsrätt, bolagsrätt och företagsöverlåtelser. Registrera dig här om du vill prenumerera på våra nyhetsartiklar.

Om artikeln

Av Lina Persson

Knowledge Manager, Tax & Law, EY Sweden

Artikelförfattare på ey.com; ansvarig för nyhetsutskick från EY Tax & Law; crazy cat lady (utan inbördes ordning)

Related topics Tax