EY - Maksymilian Fizek
Buduję zaufanie wśród naszych klientów realizując najbardziej złożone projekty.

Maksymilian Fizek

EY Polska, Audyt, Partner

Biegły rewident, ekspert sprawozdawczości finansowej, rachunkowości oraz kontroli wewnętrznej. Miłośnik gry w golfa.

Specjalizacje Audyt MSSF Nieruchomości
Biuro Warszawa, PL

Maksymilian Fizek dołączył do EY w 2013 r. Posiada doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych dużych grup kapitałowych, w tym spółek publicznych notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, sporządzonych zarówno zgodnie z Polskimi Zasadami Rachunkowości, jak i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”). Doradzał klientom z różnych sektorów gospodarki jednak jego głównymi obszarami zainteresowań są klienci z branży TMT, nieruchomości oraz energetyki odnawialnej. Ponadto jest odpowiedzialny za opracowywanie i wdrażanie najnowszych technologii audytowych.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek: Finanse i Rachunkowość. Biegły rewident nr 14057.

Jak Maksymilian wciela w życie misję EY: “building a better working world”

Moim celem jest to, abyśmy przestrzegali najwyższych profesjonalnych standardów łącząc je z najnowocześniejszymi technologiami, tak abyśmy mogli wspierać naszych klientów w najbardziej złożonych projektach na rynku, jednocześnie nie zapominając o trosce o wszystkich członków naszego zespołu.

Kontakt