EY - Piotr Chęciek
Transformacja technologiczna, którą dziś obserwujemy powoduje, iż innowacyjne myślenie o audycie przyszłości musi stać się naszą codziennością. Wymaga to od nas zmiany sposobu myślenia i dostosowania się do zmieniającej się rzeczywistości.

Piotr Chęciek

EY Polska, Dział Audytu, Partner

Partner w Dziale Audytu w Krakowie z 13 letnim doświadczeniem. Specjalizuje się głównie w audycie spółek działających w środowisku SSC / GBS oraz spółek z branży energetycznej.

Specjalizacje Audyt Consulting
Biuro Warszawa, PL

Piotr jest Partnerem w Dziale Audytu w Krakowie. Dołączył do EY w 2007 roku. 

Specjalizuje się głównie w badanu jednostek działających w środowisku GBS/SSC oraz spółek z branży energetycznej. 

Doświadczenie Piotra obejmuje badania sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości / sprawozdawczości finansowej, jak również liczne projekty doradcze w tym wdrożenia Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). 

Piotr brał także udział w pracach związanych z pierwszą ofertą publiczną spółek z sektora energetycznego. Jest Absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Posiada tytuł biegłego rewidenta.

Jak Piotr wciela w życie misję EY: “building a better working world” 

W swojej pracy kładę nacisk na ciągły rozwój kompetencji zarówno swoich, jak i członków zespołów z którymi pracuję, co w świetle dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, przyczynia się do wzrostu jakości dostarczanych naszym Klientom usług.

Kontakt