25 jan. 2021
EY Rio de Janeiro at sunrise

Digital revision kan förbättra styrelsens kontrollfunktioner

Av EY Global

Revisions- och rådgivningsföretag

Lokal kontakt

EY Global and EMEIA Family Enterprise Leader

Hjälper familjeägda företag att förverkliga sina ambitioner. Erfaren skatterådgivare. Glad och stolt över att få samarbeta med EY-kollegor över hela världen.

25 jan. 2021
Relaterade ämnen Assurance Tillväxt

Privata företag implementerar i allt större utsträckning teknik i sina verksamheter. De använder digitala plattformar, mjukvara och appar för att samordna processer och öka produktiviteten. Tekniska lösningar kan inte bara förbättra företagets kommunikation och prestation, utan även generera analysdata för revisionen.

Styrelsen ansvarar för att organisera och förvalta bolaget på ett sådant sätt att verksamheten kan bedrivas och följas på ett lämpligt sätt. Lagen lägger även ansvaret på styrelsen för bolagets bokföring och för hur tillgångarna hanteras. Styrelsen ansvarar också för att ekonomin övervakas, kontrolleras och följs upp på ett betryggande sätt. Digitala revisionslösningar kan förbättra styrelsens möjligheter att utföra dessa viktiga funktioner genom att ge större insyn och bättre kontroll.

Många fördelar med digital revision

Företag som utnyttjar teknik i sin verksamhet kan dra nytta av de fördelar som en digital revision erbjuder. Genom att koppla samman teknikgenererad information med automatiserade processer kan företagets revisionsteam identifiera potentiella risker och ge råd om hur riskerna bör hanteras. Styrelsen får tillgång till mer ingående och omfattande information som kan ligga till grund för ett mer initierat beslutsfattande.

EY utvecklar kontinuerligt sina arbetssätt med hjälp av innovativa, digitala verktyg. Dataanalys spelar en allt större roll i revisionerna och bidrar till en mer relevant och framåtblickande revision. Med dataanalys kan EY analysera hela populationer av data i stället för att göra stickprov. Det skapar en djupare förståelse för företagets ekonomi och drift. Dessutom kan företaget följa revisionen i realtid och dela information och dokumentation med revisionsteamet på ett snabbt och säkert sätt.

“Tack vare våra verktyg kan vi identifiera revisionsrisker på ett bättre sätt, svara på frågeställningar och hantera dessa, säger Helena Robertsson, Nordic EY Private Leader. “Med tanke på hur världen förändras är digital revision den enda form av revision som kan möta framtidens digitala och uppkopplade företag.”

Kontakta oss

Det finns många privata företag i världen – men inget är som ditt. EY Private möter privata företags unika behov med tjänster inom revision och skatt. Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig? Kontakta gärna Helena Robertsson, Nordic EY Private Leader, helena.robertsson@se.ey.com.

Summering

EY Private möter privata företags unika behov med tjänster inom revision och skatt.

Om artikeln

Av EY Global

Revisions- och rådgivningsföretag

Lokal kontakt

EY Global and EMEIA Family Enterprise Leader

Hjälper familjeägda företag att förverkliga sina ambitioner. Erfaren skatterådgivare. Glad och stolt över att få samarbeta med EY-kollegor över hela världen.

Related topics Assurance Tillväxt