4 minuters lästid 24 apr. 2020
Så här kan du förbättra företagets likviditet

Fem sätt att stärka likviditeten i ditt företag

Av EY Sverige

Revisions- och rådgivningsföretag

EY är ett globalt revisions- och rådgivningsföretag med ett gemensamt syfte: ”Building a better working world”- för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.

4 minuters lästid 24 apr. 2020
Relaterade ämnen Law Tax Covid-19

 

J
ust nu möter många företag svåra ekonomiska utmaningar. Här har vi samlat några råd som kan hjälpa dig att förbättra företagets likviditet.

 1. Likviditetsbudget
  Eftersom in- och utbetalningar inte stämmer överens med företagets intäkter och kostnader på grund av olika kredittider är det bra att göra en likviditetsbudget. Budgeten ska omfatta hela verksamhetsåret, men vara uppdelad på respektive månad. Budgeten består i stora drag av belopp inklusive moms (in- och utbetalningar) och mäter hur mycket faktiska pengar som är i rörelse.
 2. Kundfakturering
  Fråga dina kunder om de kan betala sina fakturor på kortare tid och se till att nya fakturor har kort betalningstid.

  Se till att fakturera så ofta som möjligt. Ej fakturerad vara eller tjänst är endast en kostnad.

  Använd dig av factoring. Mot en avgift kan ett externt företag köpa dina kundfordringar och betala dig delar av eller hela kundfordringen direkt när fakturan är gjord.
 3. Leverantörsfakturor
  Prata med dina leverantörer. Kanske är det möjligt att få längre betaltid på dina leverantörsfakturor.

  Vid svårare fall kan du lägga upp en betalningsplan för att betala fakturorna.

  Det är viktigt att prata med leverantörerna, så fort du ser att du har problem. Då går det oftast att lösa, till skillnad mot om du slutar att betala. Det medför endast mer kostnader till följd av påminnelseavgifter och kanske även inkasso.
 4. Checkräkningskredit
  Anpassa checkräkningskrediten utifrån ditt behov. Du betalar för krediten även om den inte används. Minska krediten om du inte använder hela eller försök att öka krediten om det skulle behövas. Om du ska utöka krediten hjälper det att ha bokföringen i ordning, eftersom bankerna vill se så aktuella siffror som möjligt när de fattar beslut.
 5. Skatter och avgifter
  Se till att du betalar rätt preliminärskatt. Preliminärskatten ska avspegla företagets resultat för pågående bokföringsår, men baseras på föregående år. Du kan alltid lämna in en preliminär inkomstdeklaration för att ändra skatten.

  Betala dina skatter och avgifter senast på angivet datum. Skulle du få tillbaka moms – deklarera så tidigt som möjligt, eftersom detta betalas ut efter deklarationsdatum. Se till att du har ett bankkonto kopplat till skattekontot, så att utbetalningarna sker direkt.

Presentkort?
Försök om möjligt att sälja presentkort. Då kan du få in kapital även om du inte skulle sälja något just nu. Vid behov kan du starta en kampanj som erbjuder presentkort med ett värde som är högre än vad presentkortet kostar. Köparen kan till exempel betala mindre eller få handla för mer än det belopp som presentkortet visar.

För mer information kontakta ditt närmaste EY-kontor.

Summering

I denna artikel har vi samlat fem råd till företag för att öka likviditeten under Corona-tider.

Om artikeln

Av EY Sverige

Revisions- och rådgivningsföretag

EY är ett globalt revisions- och rådgivningsföretag med ett gemensamt syfte: ”Building a better working world”- för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.

Related topics Law Tax Covid-19