25 sep. 2023
Bild på Beskuren bild av två attraktiva unga affärskvinnor som arbetar sent på kontoret

Så förändrar CSRD-direktivet företagens hållbarhetsrapportering

Av Outi Alestalo

Partner och ansvarig för Climate Change och Sustainability Services, EY Sverige

Specialist på hållbarhetsrapportering. Omfattande erfarenhet av det snabbföränderliga regulatoriska landskapet.

25 sep. 2023

EU:s nya direktiv om företagens hållbarhetsrapportering innebär en radikal förändring av rapportering och granskning av icke-finansiell information.

EU:s nya direktiv om företagens hållbarhetsrapportering (CSRD) implementeras stegvis från och med 2024. När direktivet är implementerat fullt ut måste cirka 49 000 företag inom EU rapportera hållbarhetsinformation jämfört med 11 600 företag i dag. CSRD är en nödvändig del i arbetet med att driva omställningen mot en mer hållbar värld.

Varför införs CSRD?

CSRD stödjer den europeiska gröna given som syftar till att det inte ska finnas några nettoutsläpp av växthusgaser år 2050, att den ekonomiska tillväxten har frikopplats från resursförbrukningen samt att inga människor eller platser lämnas utanför. Direktivet är dessutom en del av ett större åtgärdspaket som ska styra investeringar mot hållbara verksamheter.

– Direktivet ska se till att företag offentliggör information om hur hållbarhetsrisker och möjligheter påverkar finansiella resultat och om hur verksamheten påverkar människor och miljö. Syftet är också att standardisera företagens hållbarhetsrapportering, så att den blir mer transparent och jämförbar, säger Outi Alestalo, ansvarig för EY:s hållbarhetstjänster i Sverige.

Ladda ner EY:s CSRD rapport

Ladda ner

Hur påverkar CSRD företag i praktiken?

Företag som omfattas av CSRD måste förändra sitt arbete med att ta fram och offentliggöra hållbarhetsinformation. Det innebär bland annat:

  • Krav på att rapportera enligt obligatoriska EU-standarder.
  • Företag behöver offentliggöra mer hållbarhetsrelaterad information om affärsmodeller, strategier och leverantörskedjor.
  • Hållbarhetsrapporten ska lämnas som en del av förvaltningsberättelsen och granskas av revisor eller annan extern granskare.
  • Företag måste förbereda finansiella rapporter och förvaltningsberättelse i ett digitalt format (XHTML) och märka upp hållbarhetsinformation enligt en digital taxonomi.

Katalysator för förändring

För många bolag väntar ett omfattande arbete för att kunna uppfylla kraven när CSRD träder i kraft. Outi Alestalo ger några tips inför implementeringen:

 – Se över hur företaget identifierar och samlar in hållbarhetsinformation. Se också över hur företaget hanterar miljömässiga, sociala och styrningsrelaterade risker. Ett annat viktigt område är hur företaget fastställer mål och KPI:er för sitt hållbarhetsarbete.

I omställningen mot en mer hållbar värld spelar CSRD och andra regulatoriska krav en viktig roll. De skapar incitament för förändring och säkerställer att företag tar hänsyn till miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter. 

– De mål och tidsramar som många företag arbetar med, till exempel för koldioxidutsläpp, avfallshantering och resursanvändning, är inte tillräckligt ambitiösa. Om vi vill förändra världen måste vi titta på konsekvenserna av våra val i dag för att se hur de påverkar vår framtid.

Oavsett hur långt ett företag har kommit på sin hållbarhetsresa kan EY hjälpa till med nästa steg. Kopplat till CSRD omfattar det allt från förberedelser, analys och benchmark, till förändringsledning, implementering och strategisk rådgivning. Företag kan få stöd under hela eller delar av processen och du kan läsa mer om EY:s hållbarhetstjänster här samt ladda ner EY:s CSRD rapport här.

Webbinarie

I detta webbinarie på engelska: How to prepare for the new era of ESG reporting according to CSRD, får du en översikt över hållbarhetsrapporteringens framtid i Europa och hur företag kan förbereda sig på CSRD.

Till webbinariet (EN)

 

 

affärskvinna och affärsman sitter på balkongen och dricker kaffe

Summering

CSRD stödjer den europeiska gröna given som syftar till att det inte ska finnas några nettoutsläpp av växthusgaser år 2050, att den ekonomiska tillväxten har frikopplats från resursförbrukningen samt att inga människor eller platser lämnas utanför. För många bolag väntar ett omfattande arbete för att kunna uppfylla kraven när CSRD träder i kraft och i denna artikel ger Outi Alestalo några tips för att lyckas med implementeringen.

Om artikeln

Av Outi Alestalo

Partner och ansvarig för Climate Change och Sustainability Services, EY Sverige

Specialist på hållbarhetsrapportering. Omfattande erfarenhet av det snabbföränderliga regulatoriska landskapet.